آبسرد ولنجک

🔲 آبسرد ولنجک

✍️علی ثقفی

◻️رییس جمهور محترم در سخنان امروز خود پیرامون واقعه ترور در منطقه آبسرد و شهادت دانشمند کم نظیر هسته و دفاعی شهید محسن فخری زاده مطالبی بیان کرد که خلاصه آن چنین است:

◻️”دشمنان در هفته های پر اضطرابی به سر می برند. هفته هایی که شرایط جهانی در حال تغییر است و آنها می خواهند از این فرصت استفاده کرده تا وضعیت نامطمئنی را پدید آورند. صهیونیستها دنبال آشوب و بلوا هستند و مردم ما در این دام نمی افتند. مسئولان هم در موقع خود پاسخ مناسبی به این عمل خواهند داد.”

◻️از بیان رییس جمهور محترم دو پیام بدست می آید اول “خویشتنداری” و دوم “امید بستن به آینده بعد از ترامپ”! این آن آب سردی است که در ولنجک، اقامتگاه کرونایی دولت و رییس جمهور محترم بر روی آتشی که جنایتکاران جهانی در منطقه آبسرد ریخته شد.

◻️چشم امید به جهان- بخوانید امریکای بعد از ترامپ – و توجه به شلوغ کاری صهیونیستها – لابد بدون هماهنگی با امریکا – دو تصویری است که رییس جمهور محترم می خواهد با آن هفته های آتی را مدیریت نماید.

◻️البته تعبیر “انتقام سخت” همانست که رهبری آن را برای اخراج امریکا از منطقه پس از شهادت سلیمانی بکار بردند و این تعبیر نباید برای ضربه های تلافی جویانه ی دیگر در این طور وقایع مصرف شود، اما رهبر معظم انقلاب در پیام کوتاه و قاطع خود امروز “پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن” را بدون قیود تاخیری و تخفیفی مطالبه کردند. این یک دستور روشن انقلابی و غیر دیپلماتیک است.

◻️فراتر از اینها حرف آخر تکیه بر ایمان و غیرت دینی ملت صبار و شکور ایران است که راه اینگونه طمع ورزی های دشمن در دست درازی به سرمایه های گرانقدر انقلاب و قربانی شدن فرزندان ملت را برای همیشه سد کند. برای این باید به انتخاب مردم در ۱۴۰۰ نگریست

#باید_قوی_شویم

➖➖➖➖➖➖➖
https://eitaa.com/almottaqin
➖➖➖➖➖➖➖