آغاز انقلاب اسلامی در فضای مجازی

آغاز انقلاب اسلامی در فضای مجازی

آغاز انقلاب اسلامی در فضای مجازی

انقلاب اسلامی یک آرمان دیرین برای مردم مسلمان ما بود. مردم در طول تاریخ به تدریج دریافتند تحقق آرمانهای اسلامی شان چون عدالت، برخورداری مادی و فضائل اخلاقی بدست شاهان و قدرتمندان بی صلاحیت و همچنین با تکیه بر قدرتهای خارجی محقق نخواهد شد. این اعتقاد رفته رفته رشد کرد و بالید تا به شعار نمادین استقلال ، آزادی، جمهوری اسلامی رسید. مردم به دنبال این شعار حرکت کردند و حاکم طاغوت، این اولین مانع تحقق آرمانهای الهی مردم ایران برکنار و سرنگون شد. این همان اولین مرحله ی از تحقق اهداف طولانی مردم خداخواه ایران در این مسیر پیشرفت بود که در منظومه ی تبیین مراحل فرآیند تحقق اهداف اسلامی به معنای خاص انقلاب اسلامی نام گرفت.

به دنبال تحقق انقلاب اسلامی مردم ایران به هدایت امام راحل بار دیگر بر اسلامی شدن حکومت تاکید کردند و این شد مرحله ی دوم این فرآیند یعنی تحقق نظام اسلامی . پس از آن به طور طبیعی و به مقتضای نظام اسلامی لازم بود یک نصاب کمی و کیفی از اسلامیت در کارگزاران حکومتِ برآمده از انقلاب بر سر کار بیایند. این اتفاق و تحول نامش دولت اسلامی بود. طبیعی است بدون تحقق این نصاب امکان تحقق آرمان های انقلاب در کشور و شکل گیری جامعه اسلامی درایران و نیز گسترش این تجربه در دیگر کشورها و تحقق تمدن نوین اسلامی وجود نداشت.

متاسفانه با گذشت ۳۹ سال از تحقق نظام اسلامی آن نصاب کمی و کیفیِ اسلامیتِ مورد نیاز در کارگزاران حکومت اتفاق نیافتاد. عدم تحقق دولت اسلامی در فضای ایران موجب شد بخشهایی از عرصه های حیات جامعه ی ایران در سیاست و بخصوص فرهنگ و اقتصاد در اختیار اهداف انقلاب اسلامی آنطور که شایسته بود قرار نگیرد.

در حقیقت آن خرمشهرهایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۵ به ضرورت آزاد سازی آن پرداختند، همین عرصه های فرهنگ و اقتصاد بود که اراده ی انقلاب در آن به طور شایسته جاری نشده است. وقتی عراق در ابتدای جنگ خرمشهر را اشغال کرد این شهر از حاکمیت امام راحل و حکومت ایران خارج شد و گویا تا آزادی سازی خرمشهر مدت ۵۷۸ روز تحت حاکمیت یک طاغوت دیگر به نام صدام بود. شبیه این بود که در شهر خرمشهر انقلاب اسلامی محقق نشده و یا انقلاب شکست خورده است.

اگر عرصه ای از عرصه های کشور تحت حاکمیت ارزشها و اراده انقلابی نیست این مهم نیست و فرقی نمی کند در دست دشمن و طاغوت مانند محمد رضا پهلوی یا صدام حسین یا مثلا عامل وابسته ی دیگری به حکومت امریکا باشد یا اینکه حتی فرد حاکم بر این عرصه ها طاغوت یا عامل وابسته به بیگانه و خلاصه دشمن نباشد. مهم این است که آن عرصه در اختیار انقلاب اسلامی نیست لذا مانند خرمشهر باید آزاد شود. آزاد سازی خرمشهر در سال ۶۱ در حقیقت گویا وقوع مجدد انقلاب اسلامی در شهر خرمشهر بود.

اگر فرض کنیم در حاکمیت اسلامی و در عرصه های فرهنگ و اقتصاد بخشهایی باشد که طبق فرض هنوز با نظامات و سازو کارهای خلاف اسلام و در تقابل با روح انقلاب اسلامی اداره شود حال این بخشها ولو توسط علاقمندان به انقلاب هم اداره شود به این می ماند که در این بخشها هنوز انقلاب اسلامی واقع نشده است. عده ی قابل توجهی از انقلابیون امروز اعتقاد دارند که هنوز در عرصه ی اقتصاد انقلاب اسلامی واقع نشده است . هر چند ممکن است با توجه به پیشرفتهایی که انقلاب اسلامی در طول چهل سال داشته تعبیر مسامحه آمیز باشد اما مقصود گویندگان در این تعبیر معلوم است که چیست.

ارسال نظر