نمایشگاه مکتب سردار سلیمانی

آیا اکنون وقت حمله رسیده؟

مکتب شهید سلیمانی پرچمی بود که پس از شهادت این سردار آسمانی به دست رهبر معظم انقلاب اسلامی بالا رفت. از مولفه های اصلی این مکتب شجاعت، تدبیر، دلسوزی برای خلق، جهاد و اخلاص بود.

سلیمانی که شهید شد سوزشی از اعماق دل ملت بالا آمد و چند روز میلیونها نفر ایرانی را سر و سینه زنان و گریان به خیابانها کشید و دیگر ملتها را متاثر کرد . محبوبیت سلیمانی قابل انکار نبود. بنا براین در آن زمان همه سعی داشتند عکس یادگاری شان را با شهید منتشر کنند تا از این محبوبیت بهره ای ببرند.

آنها که اصلا گروه خونشان به مکتب سردار سلیمانی نمی خورد در آن مقطع صلاح نمی دیدند اختلافات فکری خود را با این شهید برملا کنند لذا منتظر ماندند تا زمانی مناسب فرا برسد.

اما آیا اکنون این زمان رسیده است؟ آیا امروز فرصتی پدید آمده تا شیفتگان برجام همه کاسه کوزه شکسته ی برجامشان  را بر سر این شهید بکوبند؟

به زعم ما این چنین نیست. هنوز مردم از شنیدن نام سلیمانی دلشان می شکند و چشمشان تر می شود. سلیمانی به قول آن شاعر اسطوره است اما افسانه نه. بنابراین دست امثال شما کوتاه است تا بخواهد آن پرچمِ در اهتزاز را ملکوک کند.

پس ماجرا چیست؟ گاه پیش می آید که یک فرد یا یک جمع وقتی عمر خود را منقضی و در انتها می بینند مجبور می شوند تمام سرمایه ی داشته و نداشته خود را برای بقا به میدان بیاورند.

در مورد برجام آیا می توان همچنان غوطه ور در توهمات خود دستاورد شماری کرد؟ اینکار برای آن پادشاه برهنه با به تن کردن آن جامه زربفت  خیالی ممکن است ولو مردمانش دردل به او بخندند. اما قرائن نشان می دهد خود این جماعت به رسوائی آن لباس خیالی برجام و عریانی اندام خویش واقف هستند و فهمیده اند دستشان برای مردم رو شده است . اکنون دیگر زمان انشای سیب و گلابی به سر رسیده و وقت حساب است و داوری مردم. پس باید تدبیر دیگری راست کرد.

تدبیر می تواند این باشد که اگر برجام به نتایج خود نرسید به دلیل مانعی بود که بر سر راهش قرار داشت. این مانع چه بود؟ آنکس که سایه تهدید امنیتی را با خورشید وجودش از این بوم و دیار دور کرد! افشای یک فایل صوتی از یک گفتگوی درون حکومتی و ابراز گلایه از سیاستهای نظام در نادیده گرفتن نقش دیپلماسی یک کار #ظریف است که تنها از افراد کار#آشنا بر می آید ولو اینکه گوینده ای که با احساس امنیت نظرش را گفته در این میان قربانی شود.

اینها مهم نیست. سردار سلیمانی به شرطی که او را درست بنویسیم نه درشت در نسلهای آینده همچنان پرچم عزت و شرف و مردانگی است. اما نکته ی مهم این است که به نظر می رسد برجام دوستان از روش دستاورد شماری دست کشیده و به بهانه تراشی برای شکستشان روی آورده اند. خوب این اعتراف به شکست در برجام هم خود یک پیشرفت است.