انتخابات مظهر سه باور

امام خامنه‌ای حفظه الله:

چه عاملى براى دشمن … بهتر از این است که در داخل جامعه‌ى اسلامى، مردم و جوانها بالاخره به این نتیجه برسند که چرا باید با کیسه‌دوخته‌هاى خارجى که میخواهند منابع ایران را غارت کنند، مخالف باشند؟! نخیر، بفرمایند تشریف بیاورند؛ حکومت را خودشان تنظیم کنند؛ اداره‌ى امور را خودشان به عهده بگیرند؛ از منابع هم هرچه میخواهند، ببرند؛ لطف کنند فقط چیزى به ما بدهند تا بخوریم و گرسنه نمانیم! همچنان که در دوران قبل از انقلاب اینگونه بود. البتّه آنجا این قسمت آخر دیگر نبود که «بدهیم بخورند تا گرسنه نمانند»؛ نخیر، گرسنگى و فقر و ناتوانى و بى‌خونى عمومى ملّت بیداد میکرد. اگر این فکر را در بین مردم ترویج کنند و به صورت یک باور درآورند، آیا خطرى براى یک ملّت بالاتر از این هست‌؟ ۱۳۷۹/۱۰/۱۹

ارسال نظر