اولین دوره آموزشی “انسان انقلاب اسلامی” برگزار می‌شود.

سلسله جلسات «انسان انقلاب اسلامی» با هدف بازشناسی ‌نظام فکری انقلاب اسلامی برای دانشجویان، طلاب و فعالین فرهنگی با حضور برخی اساتید و چهره های انقلابی برگزار می شود.

این دوره در قالب پنج واحد آموزشی به بازخوانی نظریه اسلام ناب و اسلام آمریکایی، اندیشه اجتماعی رهبر معظم انقلاب، سیره مبارزاتی اهل بیت، جریان‌شناسی جریان‌های معارض و رقیب انقلاب‌اسلامی(تحجر و تجدد) و تاریخ تحلیلی انقلاب‌اسلامی می پردازد که به وسیله «محمدصادق شهبازی»، پژوهشگر اندیشه اسلامی ارائه خواهد شد.

همچنین در قالب نشستهای گفتمانی مفاهیم و موضوعاتی نظیر محافظه کاری، تبعیض، اشرافیت، طبقه مرفه جدید، جنگ اقتصادی، گام دوم انقلاب، انسان انقلاب اسلامی، جامعه شناسی امید و جنبشهای اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی با حضور چهره های شاخص نسل دومی و سومی انقلاب بررسی خواهد شد.

«حسن رحیم‌ پورازغدی»، «وحید جلیلی»، «سعید قاسمی»، «حمیدپارسانیا»، «حسینعلی عظیمی»، «سید محمدجواد میری»، «مسعود براتی»، «مرتضی فیروزآبادی» و «مجتبی نامخواه» از جمله چهره هایی هستند که از آنان برای ارائه بحث در مورد این مفاهیم، دعوت به عمل آمده است.

ارسال نظر