این چرخ پنچر است

این چرخ پنچر است

🔲 این چرخ پنچر است

✍️علی ثقفی

◻️تحریف معنایی مواضع رهبری در خصوص شکستن تحریم توسط چندین روزنامه اصلاح طلب پدیده عجیبی بود. رهبر ی در نقد حالت اشتیاق رییس دولت برای بدست آوردن دل امریکا برای رفع تحریم قصد همراهی با این آرزوی ناکام را نداشتند. ایشان قصدشان این بود با کنایه به رییس جمهور محترم بگویند شما که اکنون برای تاخیر یک ساعتی رفع تحریم توسط امریکا بی تابی می کنید پس از سال ۹۵ و در این چهار سال تاخیر چه کردید؟

◻️حال اگر مطبوعات اصلاح طلب که به قول خودشان چرخ پنجم دمکراسی هستند فردایش از قول رهبری بگویند یکساعت تاخیر در رفع تحریم هم جایز نیست، آن وقت شما از این جمعیت چه برداشتی می کنید؟ چه کلماتی را در وصف این افراد مناسب حالشان می دانید؟ در کنار همه اوصافی که شایسته این مردمان تحریف گر است بوی زننده ی دیکتاتوری از این دستبرد وقیحانه مشام انسان را آزار می دهد. اینها چشم در چشم رهبری می گویند حرف همانست که ما می گوییم. حرف شما باید همان باشد که ما می گوییم .

◻️باید کاری کرد که این ها به شرمساری و عذر خواهی وادار شوند والا این کار ادامه خواهد یافت. به علاوه اگر این جماعت در مسائلی اینچنین واضح و قابل اثبات در حقایق دستکاری می کنند اعتبار سایر ادعاهایشان هم درموارد دیگر روشن می شود. این چرخ پنجم بدجوری پنچر است

◻️ضمنا به آن دسته از دوستان انقلابی هم که در خصوص تحریف کلمات رهبری در موارد دیگر خیلی حساس هستند عرض می کنیم اکنون اینجا یک نمونه آشکار و مهم و غیر قابل انکار تحریف رخ داده است . شایسته است اینجا هم وارد شوید
➖➖➖➖➖➖➖
https://eitaa.com/almottaqin
➖➖➖➖➖➖➖