برنامه گام تمدن ساز با محوریت کتاب تحول معنوی

📺 شبکه استانی قزوین،برنامه گام تمدن ساز🔹 با محوریت کتاب تحول معنوی📅دوشنبه ۱۰ آذرماه ۹۹

#هفته_مکتب_انقلاب_اسلامی
#تحول_معنوی
#برنامه_تلویزیونی
#مکتب_انقلاب_اسلامی

✅ مدرسه علمیه صالحیه قزوین

@salehie_qazvin

⬅️ کانال رسمی بنیاد فرهنگ واندیشه انقلاب اسلامی

 @BFANIS

ارسال نظر