بیان رهبری- انقلاب ادامه‌ دارد

انقلاب ادامه‌ دارد…

ما جـامعه‌ی اسـلامی نداریم، ما دولت اسـلامی هم نداریم!

از آن مراحل چندگانه‌ای که ما مطرح کردیم، هنوز در دولت اسلامی‌اش مانده‌ایم.

۱۳۹۶/۶/۶

ارسال نظر