تمام مقصد ما مکتب ماست

🎥تمام مقصد ما مکتب ماست💠در بینش اسلامی جریان عالم به سمت حاکمیت حق اصلاح به پیش میرود.

⁉️انقلاب اسلامی به عنوان ادامه دهنده راه اولیای الهی برای رسیدن به اهداف الهی چه نیازهایی دارد؟؟

#کلیپ
#مکتب_انقلاب_اسلامی
#هفته_مکتب_انقلاب_اسلامی۹۹

⬅️ کانال رسمی بنیاد فرهنگ واندیشه انقلاب اسلامی
 @BFANIS

ارسال نظر