دانشگاه آزاد اسلامی به حوزه «اربعین پژوهشی» ورود پیدا کند

مسئول بنیاد فرهنگ‌ و اندیشه انقلاب اسلامی گفت: باتوجه به این که راهپیمایی اربعین یکی از جلوه‌های ویژه تمدن اسلامی است و کشورهای غربی برروی آن حساسیت دارند، ما نباید در حوزه فعالیت‌های علمی و پژوهشی اربعین عقب بمانیم.
علی ثقفی مسئول بنیاد فرهنگ‌ و اندیشه انقلاب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه تمدن سازی اربعین حسینی اظهارکرد: ظرفیت دانشجویی و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند در دو بعد برای تمدن سازی اربعین فعال شود؛ یک بعد در حوزه ابعاد تبیینی و تبلیغی اربعین و استفاده از ظرفیت‌های آن برای ارتقای بلوغ فرهنگی جامعه در جهت اهداف انقلاب اسلامی است.
وی افزود: بعد دیگری که دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند در آن فعالیت داشته باشد، بعد علمی و پژوهشی است؛ باتوجه به این که راهپیمایی اربعین یکی از جلوه‌های ویژه تمدن اسلامی است و کشورهای غربی برروی آن حساسیت دارند، ما نباید در حوزه فعالیت‌های علمی و پژوهشی اربعین عقب بمانیم. اگر از این ابعاد عمیق غفلت کنیم، این امکان وجود دارد جهان غرب به این حوزه وارد شود و آن را تحریف کند.
ثقفی ادامه داد:مهم‌ترین راه جلوگیری از تحریف ظرفیت‌های اربعین حسینی این است که ما درباره ابعاد آن به درستی تحقیق و پژوهش کنیم تا زمینه انحراف آن فراهم نشود. اربعین یکی از ظرفیت‌های مهم برای تمدن سازی است و لذا می‌توانیم از آن برای فرآیند تمدن سازی در جامعه استفاده کنیم؛ به همین دلیل دانشگاه آزاد اسلامی باید به حوزه اربعین پژوهشی با نگاه تمدن سازی وارد شود.
مسئول بنیاد فرهنگ‌ و اندیشه انقلاب اسلامی با اشار به همکاری این بنیاد با دانشگاه آزاد اسلامی برای اربعین امسال تصریح کرد: خوشبختانه در زمینه‌های تبیین بیانیه گام دوم و ظرفیت‌های تمدن ساز اربعین، همکاری‌های خوبی را با دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه‌هایی مانند تربیت استاد داشته‌ایم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به مذاکرات و صحبت‌هایی که با مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی داشته‌ایم، پیش بینی می‌شود که اربعین امسال بتوانیم فعالیت‌های مشترکی را با دانشگاه آزاد داشته باشیم و زمینه را برای استفاده از ظرفیت‌های اربعین در تمدن سازی در جامعه فراهم کنیم.