درباره بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی

بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی یک موسسه علمی و فرهنگی انقلابی است که با مراجعه ی اجتهادی به «تاریخ و معارف دین مبین اسلام» و غور در « مکتب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه» و « مکتب امام خامنه ای مدظله العالی» در صدد گفتمان سازی نقشه راه جامع تحقق حاکمیت دین و فرایند تحقق اهداف اسلام در عصر حاضر می باشد.

این منظومه ی فکری عملیاتی که طرح اقدام جامعه ی دینی در عصر غیبت کبری است، در «الگوی رهبری داهیانه ی حضرت امام خامنه ای مدظله العالی» در ابعاد مکتب انقلاب اسلامی ظهور و بروز دارد؛
لذا با کشف الگوی رهبری معظم له به «طرح اقدام و حرکت به سوی عصر ظهور و حاکمیت دولت حق در درخشان ترین فصل تاریخ حیات بشر در ارض الهی» می توان دست یافت.

یکی از مهم ترین دستاوردهای این تمسک، ایجاد جبهه ی واحد امت اسلامی برای تحقق بخشیدن به مقدمات ظهور آخرین ذخیره ی الهی در عصر حاضر است
نقشه ی کلان و مکتب رهبرمعظم انقلاب در عصر حاضر همان «بسط دادن»، «تبیین نمودن»، «از اجمال به تفصیل درآوردن» و «عملیاتی کردن» اسلام نابی است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آن را در بستر فقه اجتهادی شیعی تحصیل کرده اند.
در واقع باید گفت دستاورد حضرت امام راحل، در ادامه ی تلاش های فقیهانه ی رهبران دین و زعمای عظام عصر غیبت کبری حاصل شده است و ایشان به واسطه ی اجتهاد عظیم و عرفان کم نظیرشان توانستند قواعد کلان حاکم بر نهضت مستمر و تاریخی شیعه را کشف کرده و شاکله ی کلی حرکت نهضت اسلامی ایران را بر همان اساس، در قالب «نظام جمهوری اسلامی»، «نظام مردم سالاری دینی» و «نظام ولایت مطلقه ی فقیه» تحقق بخشند.

رسالت بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی با اعتقاد راسخ به مرجعیت بینشی، ارزشی، دانشی و مصلحت سنجی های حکیمانه ی رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای مدظله العالی شکل گرفته است و بر خود فرض می داند تا در راستای استخراج، تدوین، تبیین، ترویج، تفسیر و غنابخشی و عملیاتی کردن اندیشه های راهبردی معظم له، نسبت به موج آفرینی، جریان سازی و گفتمان سازی حول این راهبردها، طرح ریزی های کلان داشته باشد و قواعد حاکم بر معماری فرهنگی جامعه ی اسلامی را بر این اساس تدوین نماید.

با این توضیح، افق بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی با برنامه ریزی پژوهشی ، آموزشی و ترویجی این خواهد بود که:
اندیشه ی رهبر معظم انقلاب ، محل رجوع انقلابیون و اندیشمندان در حوزه های اجتماعی در سرتاسر جهان اسلام باشد؛
نظام کارشناسی کشور بر مبنای اندیشه ی معظم له شکل بگیرد و آهنگ کلی حرکت جامعه ی اسلامی، حرکت به سمت تحقق بخشی به آرمان های متعالی اسلام مبتنی بر فهم ایشان از اسلام باشد.

سابقه فعالیت

فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی از سال ۷۹ به صورت منسجم و منطقی توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و از همان اوایل طرح این موضوع در سال ۸۰، برخی از موسسین این حرکت فعالیت خود را با محوریت این موضوع و با مأموریت ایفای نقش موثر و تعیین کننده در پیشبرد مجموعه انقلاب به سمت تحقق دولت و کشور اسلامی تنظیم نمودند.
از سال ۱۳۹۰ بنیاد فرهنگ واندیشه انقلاب اسلامی تأسیس شد و در طول این مدت فعالیت ها ی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی – ترویجی زیادی صورت گرفته است که در ادامه برای آشنایی بهتر به معرفی اجمالی معاونتها و تشریح رسالت های آنان در پیشبرد اهداف بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت.

معرفی معاونت آموزش و تربیت

از آنجایی که بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی، تلاش در جهت تحقق دولت اسلامی را راهبرد اصلی و ذاتی خود قرار داده است، معاونت آموزش و تربیت این مجموعه نیز به عنوان بخشی از این مرکز در جهت تحقق این هدف مبارک سه وظیفه اصلی و محوری را بر عهده گرفته است :

• وظایف

۱) آموزش و تربیت مربیانی توانمند برای ایجاد تحولات سه گانه
۲) آموزش و تربیت نیروهای کارآمد در رسته های ستادی و مدیریتی
۳) گسترش معارف انقلاب اسلامی در سطح نخبگانی با استفاده از مربیان و نیروهای تربیت شده
این معاونت برای انجام هرچه بهتر این وظایف از قالب ها و روشهای آموزشی و تربیتی متنوعی بهره می جوید که به برخی از آنها اشاره می شود:

• روشهای آموزشی

۱) اردوها و دوره های تربیت مربی در مقاطع مختلف سال (طول سال تحصیلی و تابستان)
۲) اردوها و دوره های آموزشی و تربیتی در سطح نخبگان در طول سال
۳) ارتباط مستمر آموزشی و تربیتی با حوزه ها و دانشگاه ها و اقشار موثر جامعه در قالب جلسات و حلقات مباحثاتی- مطالعاتی
۴) حضور در فضای مجازی برای پی گیری اهداف آموزشی
اصلی ترین سرفصلهای آموزشی ارائه شده در دوره های مختلف عبارتند از:

• سرفصلهای آموزشی

۱)نهضت انتظار
۲)مکتب امام خامنه ای
۳)فرآیند و مراحل تحقق اهداف انقلاب اسلامی
۴)فصول هدایتگری
۵)نقشه راه دولت سازی
۶)معنویت و تشکیلات انقلابی
باتوجه به هدف و غایت دوره برگزار شده عمق مطالب بیان شده در ذیل این سرفصلها متفاوت خواهد بود.

معرفی معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی این مجموعه به عنوان بخشی از این مرکز در جهت تحقق این هدف مبارک بدنبال چند ماموریت می باشد:

• ماموریت ها

۱) زمینه سازی برای جذب به اندیشه فرآیند
۲)ترویج عمومی فرآیند در جامعه جهت گسترش اندیشه فرآیند
۳)همراه سازی افراد موثر و مستعد
این معاونت برای انجام هرچه بهتر این وظایف از قالب ها و روشهای فرهنگی – ترویجی بهره می جوید که به برخی از آنها اشاره می شود:

• روش های ترویجی

۱) ترویج این اندیشه در فضای مجازی(وبگاه، کانال ها و گروه های تلگرامی)
۲) ایجاد نمایشگاه تخصصی فرآیند در مراکز نخبگانی و روایت تابلو ها
۳)برگزاری نشست های نقشه راه انقلاب اسلامی
۴)ساخت مستند های تلویزیونی از اندیشه فرآیند
با استفاده از قالب ها و روشهای جذاب فرهنگی می توان نظام موضوعات مورد توجه رهبری در موضوع فرآیند تحقق اهداف اسلامی را ترویج کرد.

• سرفصل های ترویجی

۱)نهضت انتظار
۲)نقشه راه انقلاب اسلامی
۳)تبیین اجزا و مراحل فرآیند
۴)نقش و وظایف حوزه های علمیه در قبال فرآیند
۵)گزارش فعالیت ها و آثار تولیدی در موضوع فرآیند
امید است با این فعالیت ها، گفتمان فرآیند به عنوان نقشه راه انقلاب اسلامی در بین حوزه، دانشگاه، اقشار مؤثر و دستگاه ها جایگاه خود را پیدا کند.

معرفی معاونت اقتصاد مقاومتی

در زمینه اقتصاد اسلامی تاکنون محصولات علمی فراوانی در کشور تهیه شده است، اما کمتر محصولی به نسخه های راهبردی اختصاص یافته است. از این رو بنیاد فرهنگ واندیشه انقلاب اسلامی با جهت گیری راهبردی و از طریق تعامل با کارشناسان و تشکیل کار گروه های تخصصی، تهیه خروجی های علمی- راهبردی در زمینه اقتصاد مقاومتی را به دستور کار خود گذاشته است.

از این رو در میان مولفه های اصولی اقتصاد مقاومتی، مقوله ” مردمی سازی اقتصاد”، رکن مهمی است که شاید بتوان گفت یکی از کارویژه های اصلی نهاد ها و دستگاهای اجرایی کشور محسو ب می شود. چرا که دولت ها اساسًا با توجه به مبانی و جهت گیری های غالب اقتصادی در کشور که ملغمه ای از اقتصاد دولتی و اقتصاد سرمایه داری است، به این مقوله توجهی تاکنون نداشته و یا صرفًا در حد خصوصی سازی به آن پرداخته اند.
در حالی که بنا بر منویات مقام معظم رهبری، مردمی سازی اقتصاد فراتر از این و شامل به صحنه آوردن گسترده آحاد مردم است.
برای این مهم تاکنون محصولات زیر تهیه و قابل عرضه شده است:

• محصولات

➖مدل اقتصاد مقاومتی براساس الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی: (حجت الاسلام دکتر یوسفی)
➖مبانی و مدل های مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی : (حجت الاسلام دکتر یوسفی)
➖نقد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (حجت الاسلام معصومی نیا)
➖گزارشات علمی و مقالات نظام پولی و مالی مطلوب (حجت الاسلام معصومی نیا)
➖نظام اقتصاد مقاومتی،الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام (حجت الاسلام دکتر یوسفی)
با اتخاذ رویکرد هدایت گر، می توان نقش منحصربفرد نهاد ها و دستگاه های اجرایی کشور را در مردمی سازی اقتصادی طراحی و تبیین کرد. برای این امر باید ضمن حفظ واحدهای اقتصادی موجود، به ریل گذاری موازی برای تغییر رویکرد این واحدها به سمت مردمی سازی اقتصادی اقدام نمود.

معرفی معاونت تشکیلات

هدف و رسالت اصلی بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی، پی گیری فرآیند تحقق اهداف اسلامی منطبق با شاخص‌های مذکور در مکتب فکری امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) می‌باشد.
شناسایی، جذب و سازماندهی نیروهای مستعد به منظور آموزش‌های نظری و عملی در راستای تربیت جوانِ مومنِ انقلابی، عمده محور رویکرد عملیاتی معاونت تشکیلات را تشکیل می‌دهد که با انجام وظایف محوله ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:
– امکان‌سنجی بسترهای نخبگانی و عملیاتی موجود در استان‌ها و شهرستان‌های کشور
– تعیین شاخص‌های ارزیابی افراد تربیت شده طبق مکتب فکری امام خامنه ای (مد ظله العالی) به منظور سطح‌بندی و استعدادسنجی نیروهای موجود
– ارزیابی دقیق آمار وضعیت نیرویی در استان‌ها از لحاظ کمی و کیفی
– تنظیم آیین‌نامه‌های تشکیلاتی به منظور تعریف روابط ساختاری بخش‌های مختلف بنیاد

• ماموریت:

– جذب، شناسایی و سازماندهی نیروهای مستعد نخبگانی به منظور تربیت جوان مومن انقلابی مدنظر امام خامنه ای(مدظله العالی)

معرفی معاونت پژوهش

یکی از مهم ترین وظایف بنیاد فرهنگ واندیشه انقلاب اسلامی دستیابی به شناختی اصیل، نظام مند، جامع و کارآمد از اندیشه های امام خامنه ای مد ظله العالی، با تکیه بر روش های صحیح استنباط می باشد.
بدون شک تهیه، بروزرسانی،ارزیابی فرآیند و تبیین مبانی نظری در سایه توجه جدی به تحقیق و پژوهش امکان پذیر است.
معاونت پژوهشی با تعیین اولویت های پژوهشی هدایت کننده سیاست های متخذه بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی می باشد.

• اولویت های پژوهشی:

– تدوین دفاتر (کتب) ده گانه مکتب انقلاب اسلامی؛
با این پژوهش نقشه ی راه حرکت انقلاب اسلامی به سمت اهداف تبیین می شود،همچنین این پژوهش خصوصیات کامل هر مرحله و چگونگی انتقال از یک مرحله به مرحله ی دیگر را روشن می سازد.

– طراحی و تدوین نقشه ی راه تحقق دولت اسلامی:
براساس احکام به دست آمده از مکتب فرآیند و کتب تشریحی آن، لازم بود نقشه ی راه تحقق دولت اسلامی به عنوان مرحله ی فعلی فرآیند اهداف اسلامی و مرحله ای که ۳۸ سال انقلاب اسلامی برای تحققش هزینه می دهد، استخراج و طراحی شود.

– بازخوانی و بازتولید معارف اخلاقی به منظور ایجاد زمینه های تحول معنوی و معرفتی در طراز اهداف انقلاب اسلامی.
– تدوین جزوات آموزشی متعدد که از آن جمله می توان به کتاب شرح سر الاسراء اشاره کرد.
– رصد و پایش موقعیت راهبردی دولت اسلامی و میزان تحقق آن و به روز کردن این پایش.

ارسال نظر