اصرار بر تکرار فرآیند تحقق اهداف اسلامی

” بنده دو سه سال قبل در یکى از همین جلسات گفتم ما یک انقلاب اسلامى داشتیم، بعد نظام اسلامى تشکیل دادیم، مرحله‏ى بعد تشکیل دولت اسلامى است، مرحله‏ى بعد تشکیل کشور اسلامى است، مرحله‏ى بعد تشکیل تمدن بین‏الملل اسلامى است. ما امروز در مرحله‏ى دولت اسلامى و کشور اسلامى قرار داریم؛ باید دولت اسلامى را ایجاد کنیم.”[i]

برای هر کس جای این پرسش وجود دارد چرا فرد حکیمی، یک موضوع را در زمان و مکانی واحد و با افرادی واحد، نه تنها تکرار می کند بلکه تصریح به تکرار هم می نماید. آیا اینها نشان از اهمیت موضوع ندارد؟ به هر صورت شایسته بود مجموعه کارگزاران نظام از همان زمان این سخنان را به عنوان سرلوحه و تابلوی بزرگی در بزرگراه حرکت نظام به سوی اهداف نصب می نمودند و رسانه ها و گویندگان و مبلغان انقلابی به تبین این مسئله و ترغیب همگان به تامل در این موضوع می پرداختند.

پس از انتخابات سال ۸۴ هم مقام معظم رهبری توضیحاتی کامل تر برای تبیین فاصله مرحله انقلاب اسلامی تا نظام اسلامی و دولت اسلامی در مراحل فرآیند تحقق اهداف اسلامی ارائه نمودند:

” یک نکته در باب دولت اسلامى عرض کنیم. …باید قدرى بیشتر این مفهوم را بشکافیم. نظام اسلامى پس از انقلاب اسلامى تشکیل شد. شورش انقلابى و نهضت انقلابى مى‏توانست انجام بگیرد، اما نظام غیراسلامى تشکیل شود. خیلى جاها این‏طور شده؛ در الجزایر همین‏طور بود. در الجزایر، نهضت، اسلامى بود… مسلمانها بودند؛ اما بعد از آن ‏که نهضت به نتیجه رسید، کسانى که اعتقادى به مبانى تفکر اسلامى نداشتند، آمدند قدرت را در دست گرفتند. این‏جا هم همین کارها داشت مى‏شد… بنده از نزدیک در جریان برخى از کارها بودم؛…ولى نظام اسلامى تشکیل شد.

[i]– بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان و کارگزارن نظام ۶/۸/۸۳  ماه مبارک رمضان

ارسال نظر