ما هنوز به کشور اسلامى نرسیده ایم

حضرت آقا در سال ۷۹ در این زمینه می فرمایند: “ما هنوز به کشور اسلامى نرسیده ایم; هیچ کس نمى تواند ادعا کند که کشور ما اسلامى است.ما یک نظام اسلامى را طراحى و پایه ریزى کردیم…اما نمى توانم ادعا کنم که ما یک دولت اسلامى هستیم; ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم.”[i]

همچنین در سال ۸۳ فرمودند: ” ما امروز در مرحله‏ى دولت اسلامى و کشور اسلامى قرار داریم؛ باید دولت اسلامى را ایجاد کنیم. امروز دولت ما – یعنى مسؤولان قوه‏ى مجریه، قوه‏ى قضاییه، قوه‏ى مقننه، که مجموع اینها دولت اسلامى است – سهم خوبى از حقایق اسلامى و ارزشهاى اسلامى را دارد؛ اما کافى نیست؛ اولش خود من. باید بیشتر به سمت اسلامى شدن، مسلمان شدن و مؤمنانه و مسلمانانه زندگى کردن برویم. باید به سمت زندگى علوى برویم.”[ii]

مقام معظم رهبری برای رفع برخی شبهات  مجددا در سال ۸۴ در چند نوبت به تبیین مفهوم دولت اسلامی  پرداختند.

[i] – سال ۷۹

[ii] –  سال ۸۳

ارسال نظر