تدریس های منتخب

“در مراحل پنجگانه اهداف انقلاب ]انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن اسلامی[ مرحله‏ى بعد از نظام اسلامى، دولت اسلامى است. در این راه هم حرکت کردیم. مسؤولان مؤمنى، وزراى خوبى، نمایندگان خوبى، رؤساى جمهور با ایمانى، یکى پس از دیگرى امور کشور را بر عهده گرفتند؛ اما دولت اسلامى‏ یى که بتواند مقاصدى را که ملت ایران و انقلاب عظیم آنها داشت، تأمین کند، دولتى است که در آن رشوه نباشد، فساد ادارى نباشد، ویژه‏خوارى نباشد، کم‏کارى نباشد، بى‏اعتنایى به مردم نباشد، میل به اشرافى‏گرى نباشد، حیف و میل بیت‏المال نباشد، و دیگر چیزهایى که در یک دولت اسلامى لازم است.”[i] و یا آنکه فرمودند:

از همان اوان کار، تلاش براى تشکیل دولت اسلامى شروع شد. بعضى‏ها مى‏گویند شما بعد از ۲۷ سال مى‏خواهید دولت اسلامى تشکیل دهید؟ نه، تلاش و اقدام براى تشکیل دولت اسلامى از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خیز داشته؛ پیشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهایى موفق بودیم، در برهه‏یى موفق نبودیم. بعضى از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضى از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ بعضى از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته‏ى به رفتارهاى طاغوتى شدیم.

اسم ما که دولت اسلامى باشد، کافى نیست… باید عمل و جهتگیرى ما اسلامى باشد… ما به قدر توان و تلاشِ خود مى‏خواهیم مجموعه‏ى کارگزاران حکومت را – که خودمان هم جزو آنها هستیم – به نقطه‏یى برسانیم که با نصاب جمهورى اسلامى تطبیق کند. ما مى‏خواهیم خود را به حد نصاب نزدیک کنیم…. “[ii]

[i] –  بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران‏۲۸/۵/۸۴

[ii] – بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران ۸/۶/۸۴

ارسال نظر