مقالات

چهار راه برای تحقق  دولت اسلامی وجود دارد:

۱- صالح سازی درونی

مسئولان نظام جمهوری اسلامی از سه جهت نسبت به خود سازی و صالح سازی درونی خود مسئولند.

اول اینکه مسلمان هستند. یک مسلمان دائما باید در اندیشه اصلاح خود باشد والا مغبون است .

دوم اینکه کسب قدرت سیاسی در اسلام برای خدمت به دنیا و آخرت مردم است و این ممکن نیست مگر به وسیله یک مسئول صالح .

سوم اینکه صالح بودن برای یک مسئول که دامنه اثر او بسیار بیش از یک فرد عادی است بسیار ضروری تر می باشد. زیرا همانطور که صلاحیت های مسئول ، دامنه خدمت او را گسترش می دهد، عدم صلاحیت ها هم دامنه فساد و تخریب دین را می گستراند. تمام این معانی در همین جمله از رهبری قابل برداشت می باشد که : ” هر کس هم که جدیداً مسوولیت را برعهده مى گیرد, با این نیت و با این هدف مسوولیت را قبول کند که مى خواهد براى خدمت به مردم, یک انسان صالح بشود; آنگاه مى شود تشکیل دولت اسلامى”[i] در اینجا گوشه هائی از بیانات مقام معظم رهبری را درخصوص این راهکار می آوریم.

” مسئولان و دولتمردان باید خودشان را با آن ضوابط و شرایطی که متعلق به یک مسئول دولت اسلامی است‚ تطبیق کنند… یا اگر ناقصند‚ خودشان را به سمت کمال در آن جهت پیش ببرند و حرکت بدهند”  [ii]

” هر کدام از شما تلاش بکنید, براى این مسوولیتها خودتان را با الگوى اسلامى منطبق بکنید; یعنى دینتان, تقواتان,رعایتتان نسبت به حال مردم, رعایتتان نسبت به شرع, رعایتتان نسبت به بیت المال, اجتنابتان از خودخواهیها و خودپرستیها و رفیق بازیها و قوم وخویش پرستیها و اجتنابتان از تنبلى و بیکارگى و بى عملى و هوی و هوس و این چیزها مطابق با الگوى اسلام باشد. هر کدام شما بتوانید در این زمینه ها کار خودتان را بکنید و پیش بروید و خودتان را بسازید”[iii]

 ۲- شایسته سالاری

در نظام دینی ملاک گزینش مسئولان تقوی و تعهد،  دانش و سود مندی  می باشد. در روایات ما آنکس که تقوای بیشتری دارد ، آن کس که علم بیشتری دارد  و آن کس که نفع بیشتری به مردم می رساند با تعبیر خیر الناس و افضل الناس نام برده شده است. تقوی در یک مدیر به معنای مواظبت از دست و زبان و قلب و فکر در تصمیمات و رفتار ها و روابط می باشد. آن کس که انگیزه خدمت رسانی به مردم را دارد و بیشتر از دیگران به فکر نفع مردم است صلاحیت و شایستگی بیشتری برای مسئولیتها دارد. و آن کس که در فهم مسائل بیش از دیگران به دین رجوع می کند بیش از دیگران صلاحیت پذیرش مسئولیت در نظام دینی را دارد. انتخاب همکاران در نظام دینی با همین ملاکها صورت می گیرد و چنانچه در گزینشها ملاکهای دیگری چون رفاقت ، نسب ، منافع شخص و گروهی دخالت کند نمی توان چنین نظامی را شایسته سالار نامید. اگر شایسته سالاری به معنی حقیقی و نه در ادعا محقق شود راه برای انتخاب کارگزاران اسلامی و تحقق دولت اسلامی هموار خواهد شد.در این زمینه رهبری می فرماید:

” اگر ما بر نقش مدیریت و سرپرستی در جامعه اسلامی تکیه می کنیم و آن را تعیین کننده معرفی می نماییم‚ با یک گزینش‚ قضیه تمام نمی شود. این طور نیست که یک شخص‚ در راس برگزیده بشود و شرایط لازم را داشته باشد‚ بعد دیگر همه چیز به خودی خود‚ حل خواهد شد. تاثیر مدیران بالا در سرنوشت جامعه هم تا حدود زیادی از این جهت است که مدیر برتر و بالاتر‚ این قدرت را دارد که دستها و ایادی چرخاننده چرخهای کشور را سالم انتخاب بکند. یعنی سلامت آنها‚ جزو سلامت دستگاه حکومت است… مجموعه دستگاه مدیریت کشور‚ باید علوی باشد”[iv]  ” گزینش همکاران‚ مهم است. البته در سطح وزرا‚ رعایت و دقت زیادی می شود. هم رییس جمهور محترم‚ هم مجلس محترم‚ جوانب کار را خیلی می سنجند و رعایت می کنند. اما به اینجا‚ اکتفا نشود. من به وزرای عزیز‚ که بخشهای مختلف را برعهده دارند یا خواهند داشت‚ عرض می کنم: یکایک معاونین را‚ یکایک مدیران را‚ یکایک مسیولین سراسر کشور را‚ در بخش خودتان‚ با معیارهای الهی انتخاب کنید: کاردان‚ لایق‚ متدین‚ پاک‚ و آراسته به خصوصیاتی که برای یک مدیر لازم است.”[v]

 

 

۳- صالح گزینی یا انتخاب اصلح

انتخاب مسئولان توسط مردم در نظام اسلامی دارای مبانی روشنی است. در اینجا بی گفتگو پای سخن رهبری می نشینیم. “در نظام اسلامی – یعنی مردم سالاری دینی – مردم انتخاب می کنند‚ تصمیم می گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند‚ اما این خواست و انتخاب و اراده در سایه هدایت الهی‚ هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود‚ نکته اصلی در مردم سالاری دینی این است‚ این هدیه انقلاب اسلامی به ملت ایران است”[vi] “مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند‚ چون چیز کوچکی نیست. مساله انتخابات‚ مساله سپردن سرنوشت بخش عمده امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسائل اقتصادی‚ مسائل فرهنگی‚ روابط خارجی و مسائل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است.”[vii] “ملت باید تلاش خود را بکنند‚ باید زحمت بکشند و دنبال اصلح بگردند.”[viii] “مردم باید بیایند و با انتخاب صحیح و آزادانه‚ قانونگذارانشان را در قوه مقننه معین کنند‚ مجریان خودشان را با ترتیبی که در قانون معین شده است‚ معین کنند‚ این حق مردم است و متعلق به آنهاست‚ اما تکلیف هم هست. این طور نیست که یکی بگوید من نمی خواهم از این حقم استفاده کنم‚ نه‚ سرنوشت نظام بسته به احقاق و استنقاذ این حق است‚ این تکلیف است‚ باید همه شرکت کنند. نظام جمهوری اسلامی توانسته است این حق را در اختیار مردم بگذارد”[ix] “انتخابات‚ فقط یک پدیده سیاسی نیست‚ انتخابات‚ مظهر حضور مردم‚ مظهر احقاق حق‚ مظهر توانایی و اقتدار ملی برای یک کشور است.”[x]

۴- نظارت مردم

امام راحل در زمینه نظارت مردم می فرمایند: “همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور‚ نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم‚ کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی خودت را حفظ کن.”[xi] “باید همه زن ها و هم مردها در مسائل اجتماعی مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند‚ هم به مجلس ناظر باشند‚ هم به کارهای دولت ناظر باشند‚ اظهار نظر بکنند.  ملت باید الان همه ناظر امور باشند‚ اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی‚ در مسائل اجتماعی‚ در مسائلی که عمل می کند دولت‚ استفاده بکنند‚ اگر یک کار خلاف دیدند.”[xii]  “ما اگر نظارت نکنیم یعنی ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه چیز اگر کنار بروند و بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند‚ ممکن است یک وقت به تباهی بکشند. ما باید ناظر باشیم به امور مردم‚ ما باید‚ ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می گذرد‚ اموری که فرض کنید که در مجلس می گذرد‚ نظارت‚ توجه داشته باشد به اینها.”[xiii]

[i]– بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران نظام ۲۱ / ۹ / ۸۰

[ii] –  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران۱۲/۹/۷۹

[iii] – همان سخنرانی

[iv] – سخنرانی  مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران۱۳۶۹/۴/۲۰

[v] –  بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای  هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۲/۵/۱۲

[vi] – بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ۱۳۸۰/۵/۱۱

[vii] – رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کثیری از مردم استان گیلان در استادیوم شهید عضدی شهرستان رشت ۱۳۸۰/۲/۱۱

[viii] – بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با خانواده های معظم اسرا و مفقودان جنگ تحمیلی :۱۳۷۶/۲/۳۱

[ix] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران حج : ۱۳۷۸/۱۱/۲۶

[x] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران حج : ۱۳۷۸/۱۱/۲۶

[xi] –  صحیفه نور ج ۷ صفحه ۳۳ :  ۵۸/۳/۹

[xii] – صحیفه نور ج ۱۳ صفحه ۷۰ ۵۹/۶/۱۹

[xiii] –  صحیفه نور ج ۱۵ صفحه ۶۰ : ۶۰/۴/۱۰

ارسال نظر