سالی حساس

سال ۹۹ از جهات مختلف سالی تعیین کننده است. در این سال مقدمات تشکیل یک قوه مجریه احتمالا ۸ ساله آماده می شود. برای جبهه مقاومت نیز که در عراق سوریه و لبنان وفلسطین دچار مشکلاتی شده است سالی است که باید با استفاده از فرصت بهم‌ریختگی اروپا و آمریکا آن را برطرف کرده و جبهه مقاومت را به پیش برد. همچنین امسال برای آمریکا هم سالی مهم است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است و جنبش ضد نژاد پرستی اکنون وارد ماه دوم شده و معلوم نیست موجب چه تحولاتی شود. در این جنبش آیا جامعه مسلمانان سیاه پوست آمریکا و دیگر اقلیتهای نژادی سرکوب شده وارد صحنه خواهند شد و به عنوان یک کنشگر موثر عمل خواهند کرد؟ دیگر گسلهای موجود در نظام سرمایه داری چه زلزله هایی را در امریکا و اروپا بپا خواهد کرد؟
ایران نیز در آغاز سال نشان داد به پشتوانه قدرت بازدارندگی نظامی می‌تواند برخی اهداف اقتصادی خود را در روابط بین الملل پیش ببرد. مجلس یازدهم نیز در سال اول خود می ‌تواند یک شاکله نسبتاً انقلابی را در خود ایجاد کند و پایه گذار یک مجلس موثر ۴ ساله بلکه هشت ساله بشود. با این شرایط کشور می تواند روی راهبرد تشکیل یک دولت جوان حزب اللهی در قوه مجریه و مقننه و پیوند آن با قوه قضاییه که در حال تحولی مثبت است حساب کند.
این ها طلیعه خوبی برای شروع قدم هایی محکم در گام دوم انقلاب هستند. پیش از این درششم خرداد سال ۹۵ رهبری در دیدار خبرگان فرمودند اگر ما یک دولت قوی و کامل در فرهنگ و سیاست و اقتصاد و دفاع ‌داشته باشیم می توانیم استکبار را قلع و قمع کنیم. اینها یعنی سال ۹۹ می تواند مقدمه‌ای اطمینان بخش برای اخراج امریکا از منطقه و سست تر کردن ریشه های پوسیده اسرائیل و به دنبال آن در آینده قطع ریشه های سیاسی و فرهنگی نظام سلطه در ایران و منطقه باشد.
اما معنای این دورنمای امید بخش این نیست که ما این مسیر را در زمینی هموار و جاده ای صاف طی خواهیم کرد. مشکلاتی در پیش است. استکبار اگرچه امروز ضعیف شده اما پا برجاست و از نفس نیفتاده و میتواند دسیسه کند و مزاحمت ایجاد نماید. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. ما باید با برآوردی واقعی از دشمن آماده مقابله باشیم. در کنار این واقعیت واقعیتهای دیگری در ایران ما وجود دارد. یک دیوانسالاری فرسوده ی به جای مانده از بقایای رژیم پهلوی و بازتولید شده در دستگاههای کشور بعد از انقلاب بدلیل مسامحه در اصلاح ساختارها و عدم طراحی الگو ها و نظامات اداره و پیشرفت انقلابی در کشور در برابر هر تحول انقلابی مقاومت می کند. این دیوانسالاری مثل چرخ دنده هایی بیرحم در دهه شصت و هفتاد برخی از نیروهای انقلاب را که از لحاظ بنیه معنوی و اعتقادی دچار ضعف بودند در درون خود خرد کرد و موجب شد یک جریان ریزشی که زمانی آمده بود تا فسلیهای کجرو پهلوی را در هم کوبیده و راه را برای انقلاب و تحولات بنیادین و همه جانبه هموار نماید خود تبدیل به سنگواره های سیاسی و فرهنگی شده است که در طول چهل سال گذشته بویژه از دهه هفتاد به بعد دردر مقابل هر تحول و پیشرفتی مقاومت کرده است و بسیاری از تلاشهای انجام شده برای دولت سازی اسلامی را کم اثر کرده است.
این واقعیات داخلی کار تحول را در سال ۹۹ سخت خواهد کرد. این فسیل های سیاسی در گذشته یک بار در دهه ۸۰ نشان دادند که به قیمت به آتش کشیدن ایران حاضر به واگذاری قدرت به صورت مسالمت آمیز و مبتنی بر اراده مردم نیستند. آنها سال ۸۴ و سال ۸۸ روی حقیقی خود را به قیمت بی آبرو شدنشان نشان دادند. باور نکنید این نامه نگاریها و توییت پراکنی ها و تحرکات این روزها و ماهها برای نگرانی از اوضاع بد کشور به زعم آنهاست. آنها فرصت طلبانه همچون عادت همیشگی شان نعل وارونه می زنند و از خرابیهای دست ساخته شان مصالحی برای ایجاد ساختمانی دیگر جهت گذران چهار روز بیشتر در مسند قدرت بهره می برند. آنها این کار را خوب یاد گرفت هاند اما دیگر این روشی نخ نما شده است. بلی آنها نگرانند اما نگران اینکه مردم دیگر از امید بستن به سراب لوزان و ژنو و نیویورک برای حل مشکلاتشان دست برداشته اند. نگران اینکه مردم به یک جمع بندی جدید از تعامل با غرب برسند وچشمانشان کاملا نسبت به نظام سلطه باز بشود. نگران اینکه مردم از مفاسد اقتصادی بیزار هستند و از تنبلی مدیران پیر و بی خیال نسبت به مشکلات کشور عصبانی و مایوس هستند. نگران اینکه این نارضایتی های عمومی مانند دهه هشتاد و بلکه سخت تر از آن به سراغشان بیاید و برای همیشه بساط این نوع مدیریت بی کفایتِ دنیا طلبِ غرب پرست جمع کند.
واقعیت دیگر اینکه آنها امروز در دستگاه اجرایی کشور موثر هستند و هزینه های سالهای طولانی مدیریت بر کشوررا روی دست نظام گذاشته و بخشهایی از مردم را ناامید کرده اند. واقعیت دیگر جریان نفوذ در این دستگاههاست. این جریان از این بستر ناکارآمدی و بی کفایتی جریان دیوان سالاری فرسوده حاکم که با تحریمها و شرایط کرونا تشدید شده، می خواهند کوره هایی از آتش اغتشاش و شورش بساز تا اراده تحول در مردم و نیروهای انقلاب سست شود.
دشمنان می دانند سال ۹۹ سالی است که ‌می تواند در ایران اوضاع را برای آنان خرابتر از این کند لذا حتماً تا کنون دست به کار شده و زیرساخت هایی را برای ایجاد فتنه و شورش و اغتشاش ایجاد کرده اند. به خصوص برخی زیرساخت ها که در آشوب های گذشته ایجاد شده بود ممکن است به کلی از میان نرفته و یا به سهولت قابل بازسازی باشد. مراقب رجاله هایی که به خاطر درماندگی و بی شرمی و درندگی محبوبشان در کاخ سفید شرمنده و سر افکنده شده اند باشید. این موجودات حقیر و پهلوان پنبه های شرایط فتنه، بی شک با کوچکترین بهانه ی داخلی تمام عقده ها ی چند ماه اخیر را با دهانهای گشاد و آلوده به دلارشان بر سر انقلاب خالی خواهند کرد.
انقلاب اسلامی ایران نشان داده است معمولا بزرگترین فرصت ها را در تهدید های بزرگ آفریده است. پهلوی دوم تبدیل به تهدیدی بزرگ برای اسلام و کشور شد اما در مقابل موجب پیدایش فرصت بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی شد. شورشهای محلی، شهری و قومی در فاصله سال ۵۷ تا ۵۹ تهدید های مهمی بود و نظام سلطه روی آن برای مزاحمت و براندازی انقلاب و نظام نوپای جمهوری اسلامی حساب کرده بود. اما همین ناآرامی ها خود تبدیل به رزمایش هایی شد و جوانان را به میدان کشاند تا آنها برای مقابله با تهدید بزرگتر آماده تر شوند.
جنگ تحمیلی نظام سلطه با شرکت بلوک غرب و شرق و پادویی ارتجاع منطقه به نمایندگی حیوان دیوانه ای به نام صدام تهدیدی بسیار بزرگ برای انقلاب اسلامی بود و ۸ سال هزینه های سنگین روی دست انقلاب گذاشت که آثار آن هنوز از بین نرفته است. اما انقلاب اسلامی توانست همین تهدید بزرگ را به فرصتی عظیم برای رشد و شکوفایی معنوی و مادی انقلاب تبدیل نموده و این جنگ را تبدیل به گنجی ارزشمند برای پیشرفت انقلاب مبدل نماید.
تهاجم فرهنگی بعد از جنگ خود تهدیدی بود که می خواست موریانه بی ایمانی را در درون پیکره ی انقلاب اسلامی نفوذ دهد و اگرچه موجب پوسیدگی هایی در این اندام شد اما نیروهای انقلاب را درمقابل تهاجمی پیچیده‌تر از تهاجم نظامی آماده کرد و این در بخش هایی از نیروهای انقلاب موجب رشد و ارتقاء معنوی و اعتقادی و فرهنگی شد و فرصتی بزرگتر را برای انقلاب پدید آورد تا انقلاب اسلامی در مصافی بالاتر از نبرد سیاسی و نظامی یعنی درگیری با دستگاه جهنمی فرهنگی و تبلیغی غرب آماده شود. امری که مقدمات در عرصه های مختلف و با حضور جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب مشاهده می شود و در آینده تبدیل بیک جبهه ی قوی برای نبردی سرنوشت ساز با نظام سلطه خواهد شد.
پس از تهاجم فرهنگی نیز رسوخ میکروب ارتجاع و دنیا طلبی در درون پیکر انقلاب موجب پیدایش مفاسدی از جمله مفاسد اقتصادی شد که امروز آثار منحوس و آزار دهنده ی آن دیده می شود، وجدانهای بیدار را ناآرم و انسانهای کم صبر و ضعیف الرای را به فغان و بی تابی و شکستن کاسه کوزه ها بر سر خود واداشته و از سوی دیگر نظام را به تصمیمی جدی برای برخورد قاطع با این مفاسد رسانده و دیگر بهانه ای برای مماشات با این جریان اختاپوسی باقی نگذاشته است. امروز دیگر داد افکار عمومی از مفاسد اقتصادی به هوا برخاسته و مقابله با این مفاسد را تبدیل به یک مطالبه عمومی کرده است. هرچند این جریان مطالبه عمومی با هدایت دستگاه تبلیغی دشمن و دست اندازی مفسدان اقتصادی و بی انضباطی برخی نیروهای انقلاب دچار مشکلاتی است، اما متانت و استقامت قوه قضاییه در برخورد با فساد و انشاالله هشیاری نیروهای انقلاب نویدبخش رویش یک موفقیت دیگر در عرصه انقلاب اسلامی است.
امروز راهکارهای عملیاتی برای جوان در جهت ایجاد یک حرکت عمومی معقول و منضبط برای حرکت به سمت چشم اندازهای روشن جامعه پردازی و تمدن سازی و ورود آنها در این فرایند آماده و تدوین شده است. حلقه های فکری و طراحی باید در عرصه های تربیتی و فرهنگی و کار معنوی و اعتقادی، تبیین سیاسی، خدمات جهادی برای محرومان و آسیب خوردگان کرونا، فعالیتهای دانش بنیان وعلمی برای حل مشکلات پیش پای کشور، همراهی درست در مبارزه با مفاسد اقتصادی، آماده به کاری برای حضور به موقع در حوادث طبیعی در پیش، آمادگی برای مقابله با تهدیدات ضد امنیتی در شهرها مانند کمیته های اول انقلاب، تاثیر گذاری معقول در کانونهای ملتهب و پر ظرفیت جهانی مثل جنبش ضد نژاد پرستی در امریکا و اروپا و جنبش ضد سرمایه داری در فرانسه و دهها موضوع دیگر، راهکارهای را طراحی و میدان را برای جوانان متعهد و تشنه کار و فعالیت و جوشش و جنبش فراهم کنند.
آن زمان که عطر دلنشین جهاد و خدمت و تلاش برای ساختن کشور از دست و قدم و اندیشه و نفس جوانان متعهد و کوشا در فضای کشور بپیچد مردم به این جوانان برومندشان امید می بندند و برای سپردن امور به دست اینها و همراهی و همکاری با آنان با افتخار به میدان می آیند، لباس پوسیده، مندرس و فرسوده دیوانسالاری کهنه ی سربار انقلاب را بیرون آورده و خلعت کار و تلاش و جهاد و خدمتگذاری را براندام رعنای جوانان می پوشانند. مطمئن باشید در چنین فضایی مردم بار دیگر به صحنه می آیند و کار را تمام می کنند.
همه اینها نشان می دهد انقلاب اسلامی می ‌تواند در یک حرکت ایجابی، قدمی بلند برای تشکیل دولت اسلامی بر دارد. سال ۹۹ سالی مهم، حساس و تعیین کننده برای انقلاب اسلامی است. به شرط آنکه آن را قدر دانسته و نسبت به دشمن و دسیسه های آن غفلت نکرده، بر ظرفیتهای ملی داخلی تکیه کرده و به وعده های الهی در نصرت کسانی که با حرکت به سمت تمدن اسلامی و آماده سازی ظهور ولایت عظمی خدا را یاری می کنند دلخوش و امیدوار باشند.