صحنه اصلی درگیری امروز در میدان دولت اسلامی است

مقام معظم رهبری در سال ۸۳ فرمودند امروز مسئولین اصلی ما سهم خوبی از معارف و اعتقادات و اسلامی دارند اما کافی نیست؛ جمله ای منصفانه و امّا دقیق بدین معنا که امروز مسئولین ما نصاب لازم را برای دولت سازی ندارند.

لغزش‌ها، فرسایش‌های معنوی، عدم توجه به‌ضرورت تکیه بر معنویت به‌عنوان پایه اصلی دولت سازی، کارگزارن را دچار آسیب‌هایی کرده است، اما باید توجه داشت عدم صلاحیت آقایان یزدی و لاریجانی هر چقدر باشد-که در این زمینه هم نباید تند رفت- هیچگاه به اندازه عدم صلاحیت کارگزارن سابق نیست.

اکنون لازم است به جای پیشنهادهای احساسی مثل عزل این و آن، تبیین گردد که نصاب اسلامیت مسئولان ما برای تحقق دولت اسلامی چقدر پایین است. راه عقلانی و منطقی دولت سازی اسلامی از مسیر توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم و نقشه ی راه دولت سازی طبق اندیشه حضرت آقا، تنها راه چاره خواهدبود و نیز باید به تردید ها و کج فهمی ها در اسلامی نبودن کارگزاران پایان داد و بر سرعت حرکت افزود.

آری لازم است احساسات کنترل گشته و بجای آن بر تلاش ها برای شکوفایی درخت دولت اسلامی افزود و بیش از این نباید به این موضوع و دامنه هایی که تبعات دارد، پرداخت چرا که دشمن مترصد و شیاطین در کمین هستند تا شیرینی پیروزی های اخیر را از کام ملت بزدایند.

باید توجه داشت خط حرکت حضرت آقا در چنین موضوعاتی بر عزل و  برکناری نوبده مگر د رموارد بسیار خطیر. بنابراین ادامه این نوع نگاه های و لو دلسوزانه یعنی “خط عزل”، چیزی که بعضی مسئولین سابق متاثر از دشمن بر آن دمیدند به هیچ وجه به نفع انقلاب اسلامی نبوده و چنین  رویکردهای سیاسی فرصت را از اقدامات فرهنگی و ارتقاء آگاهیهای مردم سلب می کند.

“وَ تِلکَ الاَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاس”؛امروز نوبت ماست که با همّت و پشتکار، زمینه رابرای روی کار آمدن دولت جوان حزب اللهی که نصاب لازم برای اداره کشور را داراست، مهیا سازیم و درگام دوم انقلاب با “آرام سازی و تبیین” این اتفاق تلخ را به یک فرصت برای دولت سازی تبدیل کنیم.

ارسال نظر