ضعف در تبیین انقلاب

        ضعف در تبیین انقلاب
      این انقلاب، با این عظمت و ابعاد و آثار عملى، از لحاظ ارائه ى مبانى فکرى خودش، یکى از ضعیفترین و کم کارترین انقلاب ها و بلکه تحولات دنیاست. وقتى انقلاب اکتبر تحقق پیدا مى کند، در طول ده پانزده سال، آن قدر کتاب و فیلم و قصه و جزوه در سطوح مختلف راجع به مبانى فکرى این انقلاب نوشته مىشود که در کشورهایى که باد آن انقلاب به آنها رسیده، دیگر مردم احتیاجى ندارند از کتاب های آنها استفاده کنند! آن قدر فضاى ذهنى پُرشده است که روشنفکرهاى کشورهای دیگر مى نشینند و راجع به مبانى ارزشى و فکرى آنها کتاب مى نویسند! به همین دلیل در دهه هاى گذشته، در ایران درباره ى مبانى فکرى انقلاب شوروى، به زبان فارسى کتاب های زیادی نوشته شد. صاحبان آن انقلاب آنقدر نوشتند که روشنفکرهایى که در اینجا به نحوى از لحاظ فکرى با آنها ارتباط پیدا مى کردند، به جهت اندیشه اشباع مى شدند و بعد یک آدم مثلاً دست به قلم و روشنفکر، بر اساس جوشش فکری خود مطالبى – غیر از ترجمه هاى فراوانى که از آثار آنها مى شد – مى نوشت.

ما چه کار کردیم؟ کارى که ما در این زمینه کردیم، واقعاً خیلى کم است. گاهى انسان دلش نمى آید که بگوید در حد صفر؛ چون واقعاً کسانى با اخلاص کارهایى کرده اند؛ اما اگر نخواهیم ملاحظه ى این جهات عاطفى را بکنیم، باید بگوییم یک ذره بیشتر از صفر و خیلى خیلى کم کار شده است. البته، این کم کارى دلایلى دارد مانند اینکه بعضى از روشنفکران و متفکران اصلى را در همان اول انقلاب از ما گرفتند و بعضى از آنها نیز مشغول کارهاى گوناگون اجرایى شدند؛ اما اساس قضیه این است که ما تولید نکردیم. می بایست در طول سال هایی که از انقلاب گذشت، صدها نویسنده ى اسلامى، مبانى اسلامی انقلاب ما را نوشته و منتشر می کردند. [۶] البته تاکنون چنین کارى نشده و اگر هم شده، اندک است؛ اما انجام نشدن این کارها نباید مانعِ فهمیدنِ حقایق از طرف جوانان گردد. جوانان باید حرف هایی را که از طرف بزرگان انقلاب راجع به انقلاب، در طول این سال ها زده شده است، بشنوند و آنها را مورد تأمّل قرار دهند. [۷]پی نوشت:
۶. نک: بیانات در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب و فضلاى حوزهى علمیهى قم، ۰۷/ ۰۹/ ۱۳۶۸
۷. نک: بیانات در خطبه هاى نماز جمعه، ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۷۳

 

ارسال نظر