مائده آسمانی

مائده آسمانی

مائده آسمانی

✍️ علی ثقفی

هرگاه عرصه بر کسی تنگ بیاید باید او را مراعات کرد کار دست کسی ندهد

سوالهایی جدی وجود دارد که کسانی باید پاسخ دهند و کسانی هم باید نگذارند سوال شونده از زیر سوال شانه خالی کند.

در بودجه کشور یک سیاه چاله و یک عدد نجومی با پانزده صفر وجود دارد که باید دولتی که هشت سال است بر این خوان نعمت هزار و پانصد هزار میلیاردی نشسته (مانند دولتهای قبلی) جواب دهد

وقتی از عددی به اندازه ۵۸ میلیارد دلار ارز و مابه التفاوت آن در بازار یعنی پانصد هزار میلیارد تومان خبر داده می شود که در جیب یک طبقه ی نوپدید رفته است، باید منطق این مسئولان سخاوتمند فهمیده شود

وقتی فقط در سه ماهه ی اول سال جاری مبلغ ۳/۸میلیارد دلار خروج ارز از کشور اتفاق افتاده باید معلوم شود از کدام مرز این فرار انجام شده.

وقتی هزارها هزار میلیارد تومان از پول این ملت گرفتار در بورس معلوم نمی شود در جیب کدام شرکت دولتی رفته و از آنجا بکجا خواهد رفت باید با آرامش و بدون کمک به خطاکار گذاشت تا عده ای منافع مردم را حراست کنند.

و وقتی از این نمونه ارقام‌ کلان اقتصادی در کشور همچون سیل بنیانها را تخریب می کند باید جلوی سیا را گرفت.

اینها غیر از این است که این موارد باید در زمان مناسب توسط مقام قضایی به منظور بازدارندگی های آینده رسیدگی شود.

اکنون نیز که ملت به کسانی امید دارد که تکلیف نان یکساله شأن را معین کنند باید گذاشت فضا آرام باشد.

وقتی مجلس در حال جمع و تفریق کردن است و مشغول تصحیح برگه حساب دولت است کاش می گذاشتیم مجلسی ها حواسشان جمع بماند و برای دانش آموزی که می داند برگه اش را خراب کرده و حسابی کلافه و عصبانی شده، جایی برای بهانه گیری و انحراف حواس اولیا و مالکان دولت یعنی مردم نمی گذاشتیم.

وقتی زنگ حساب رسیده آنچه می تواند یک دانش آموز تنبل را نجات دهد تنها نگاه او به آسمان و دعای او برای رسیدن یک مائده آسمانی است.

که ناگهان این مائده رسید: «منقل»

حالا عده ای هم می گویند منقل جواب منقل! غافل از این مقابله به مثل را در زمین دشمن انجام می دهند نه روی سر مردم. یا برخی هم می گویند اول او گفت منقل. این دوستان هم کشور را با دبستان و دعوای سجاد رضایی آن کودک بامزه اصفهانی و دوستش پوریا جعفری اشتباه گرفته اند.

رهبری نسبت به قصد دشمن برای بی ثبات سازی کشور هشدار دادند. این منقل ها مثل آتش های کوچکی است که گاه بر اثر بی مبالاتی هایی یک جنگل را به آتش می کشد.

https://eitaa.com/almottaqin