بیان رهبری- یک زنجیره منطقی وجود دارد

یک زنجیره منطقی وجود دارد…

حلقه اول، انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی است.

۹۰/۰۷/۲۴

ارسال نظر