کتاب محتوای تبلیغی پیشتازان جهاد امید و تحول

بر اساس کتاب عظمت ملت، ایرانِ قوی، تحوّل ۱۴۰۰

جستاری در عظمت تحول آفرین ملت ایران ازبیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

مقدمه

شناخت و پیروی از هندسه هدایت‌های رهبری، دغدغه اصلی نیروهای جبهه انقلاب اسلامی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است؛ دغدغه‌ای که همگان را به مراجعه اصولی به بیانات رهبری معظم واداشته و آنها را در این تکاپو به نقشه‌هایی هدایت می‌کند. برهمین اساس و با توجه به شرایط حاکم بر نظام اسلامی در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی که در کارنامه خود دفاتر دهگانه از مکتب انقلاب اسلامی مستند به بیانات رهبری معظم را به ثبت رسانده است، وظیفه خود دانست تا به کشف و تبیین هندسه هدایت رهبری در تحول ۱۴۰۰ همت گمارد؛ چرا که براساس مکتب انقلاب اسلامی و در یک نگاه کلان، بیانات رهبری معظم در دو سطح، قابل تبیین و ارائه هستند؛ سطح نخست مربوط به حوزه نخبگانی جامعه است که به هدف استحکام فکری و راهیابی به نقشه راه کلان انقلاب اسلامی و معرفت‌های بنیادین آن تبیین می‌شود؛ مانند آنچه در دفاتر دهگانه از مکتب انقلاب اسلامی گردآوری و تبیین شده است؛ اما سطح دوم بیانات رهبری، حقایقی هستند که با مردم در میان گذاشته شده تا مردم به وظایف نوبه‌نوی خود بخصوص در شرایط خاص آشنا و به انجام آنها رهنمون شوند. حقایقی که بایستی توسط نخبگان انقلابی و براساس آموزه‌های مکتبی در قالب هندسه هدایت‌های خاص رهبری کشف و در خدمت گفتمان‌سازهای جبهه انقلابی قرار گیرد تا در نهایت آنچه به واقعِ هدایت‌های رهبری نزدیکتر است و ظرفیت ایجاد گفتمان واحد را دارد پیشرو شده و مبنای حرکت عمومی قرار گیرد. برهمین اساس کتاب «عظمت ملت، ایران قوی، تحول»۱۴۰۰ براساس مکتب انقلاب
اسلامی و بررسی همه بیانات رهبری معظم بخصوص در بیست سال اخیر، آماده و بدون هیچ دخل و تصرفی از بیانات رهبری ارائه شده است تا امکان فهم و ارزیابی این هندسه برای همگان فراهم باشد….

ارسال نظر