مدیریت اسلامی در سایه اتصال به منبع اصلی

برای اینکه انسان به مدیریت و ربوبیت الهی متصل شود باید با تزکیه و تهذیب نفس زمینه این اتصال را در خود بوجود بیاورد؛ تا بتواند مدیریتی اسلامی داشته باشد و دولتمرد دولت اسلامی محسوب شود.

مدیریت اسلامی در سایه اتصال به منبع اصلی

برای مدیریت اسلامی در دولت اسلامی مقدمات و شروطی لازم است که قبل ورود به مدیریت باید آن مقدمات و شروط حاصل و رعایت شود.

چرا که اگر کسی بخواهد ادعای مدیریت اسلامی کند، باید غفلت را تا جایی که میتواند از خود دور کند، از هوی و هوس دور باشد تا به مرحله ای از توحید و کشف حقایق برسد که به وسیله آن حقایق عالم برای او روشن، آشکار، محسوس و بیّّن شود و از ذهنی بودن در آید.

قرآن در سوره آل عمران، آیه ۱۰۳ می‌فرماید : «کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ» «این گونه خداوند نشانه هاى خود را براى شما روشن می کند باشد که شما راه یابید.»

اگر حقایق عالم بر فرد بیّن و آشکار شد، «لعلّکم تَهتدون»، قابلیت پیدا می کند تحت هدایت الهی قرار بگیرد، مدیریت حضرت ربّ را احساس کند؛ در اینصورت می تواند دیگران را هدایت و مدیریت کند.

مثال : آب چاه با این که شاید مقدارش دو سطل بیشتر نباشد هزار سال هم بماند گندیده نمی‌شود شفاف، زلال و تمیز می‌باشد؛ چرا ؟ چون به منبع اصلی خودش اتصال مستقیم دارد. در مقابل یک استخر آب را که صد هزار سطل هم آب داشته باشد بعد از چند ماه می گندد و پر از کرم و… می شود، چون به منبعش ارتباط ندارد.

انسان اگر بخواهد به اتکای دریافت‌ها‌، سلیقه‌ها، معلومات، استنباطات، استعدادها و تخصص شخصی خود دیگری را مدیریت بکند، هم خودش به گند کشیده می‌شود و هم دیگری را به گند خواهد کشید.

برای مدیریت اسلامی باید متصل به مدیریت و ربوبیت خدا بود، تحت هدایت او قرار گرفت و از هدایت او هدایت کرد.

بر گرفته از جزوه مدیرت توحیدی ص ۸۰،۸۱

پی نوشت:
برای اینکه انسان به مدیریت و ربوبیت الهی متصل شود باید با تزکیه و تهذیب نفس زمینه این اتصال را در خود بوجود بیاورد؛ تا بتواند مدیریتی اسلامی داشته باشد و دولتمرد دولت اسلامی محسوب شود.

ارسال نظر