معرفی معاونت آموزش و تربیت

* معرفی معاونت آموزش و تربیت

از آنجایی که بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی، تلاش در جهت تحقق دولت اسلامی را راهبرد اصلی و ذاتی خود قرار داده است، معاونت آموزش و تربیت این مجموعه نیز به عنوان بخشی از این مرکز در جهت تحقق این هدف مبارک سه وظیفه اصلی و محوری را بر عهده گرفته است :

• وظایف

۱) آموزش و تربیت مربیانی توانمند برای ایجاد تحولات سه گانه
۲) آموزش و تربیت نیروهای کارآمد در رسته های ستادی و مدیریتی
۳) گسترش معارف انقلاب اسلامی در سطح نخبگانی با استفاده از مربیان و نیروهای تربیت شده
این معاونت برای انجام هرچه بهتر این وظایف از قالب ها و روشهای آموزشی و تربیتی متنوعی بهره می جوید که به برخی از آنها اشاره می شود:

• روشهای آموزشی

۱) اردوها و دوره های تربیت مربی در مقاطع مختلف سال (طول سال تحصیلی و تابستان)
۲) اردوها و دوره های آموزشی و تربیتی در سطح نخبگان در طول سال
۳) ارتباط مستمر آموزشی و تربیتی با حوزه ها و دانشگاه ها و اقشار موثر جامعه در قالب جلسات و حلقات مباحثاتی- مطالعاتی
۴) حضور در فضای مجازی برای پی گیری اهداف آموزشی
اصلی ترین سرفصلهای آموزشی ارائه شده در دوره های مختلف عبارتند از:

• سرفصلهای آموزشی

۱)نهضت انتظار
۲)مکتب امام خامنه ای
۳)فرآیند و مراحل تحقق اهداف انقلاب اسلامی
۴)فصول هدایتگری
۵)نقشه راه دولت سازی
۶)معنویت و تشکیلات انقلابی
باتوجه به هدف و غایت دوره برگزار شده عمق مطالب بیان شده در ذیل این سرفصلها متفاوت خواهد بود.

ارسال نظر