معرفی معاونت اقتصاد مقاومتی

* معرفی معاونت اقتصاد مقاومتی

در زمینه اقتصاد اسلامی تاکنون محصولات علمی فراوانی در کشور تهیه شده است، اما کمتر محصولی به نسخه های راهبردی اختصاص یافته است. از این رو بنیاد فرهنگ واندیشه انقلاب اسلامی با جهت گیری راهبردی و از طریق تعامل با کارشناسان و تشکیل کار گروه های تخصصی، تهیه خروجی های علمی- راهبردی در زمینه اقتصاد مقاومتی را به دستور کار خود گذاشته است.

از این رو در میان مولفه های اصولی اقتصاد مقاومتی، مقوله ” مردمی سازی اقتصاد”، رکن مهمی است که شاید بتوان گفت یکی از کارویژه های اصلی نهاد ها و دستگاهای اجرایی کشور محسو ب می شود. چرا که دولت ها اساسًا با توجه به مبانی و جهت گیری های غالب اقتصادی در کشور که ملغمه ای از اقتصاد دولتی و اقتصاد سرمایه داری است، به این مقوله توجهی تاکنون نداشته و یا صرفًا در حد خصوصی سازی به آن پرداخته اند.
در حالی که بنا بر منویات مقام معظم رهبری، مردمی سازی اقتصاد فراتر از این و شامل به صحنه آوردن گسترده آحاد مردم است.
برای این مهم تاکنون محصولات زیر تهیه و قابل عرضه شده است:

• محصولات

➖مدل اقتصاد مقاومتی براساس الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی: (حجت الاسلام دکتر یوسفی)
➖مبانی و مدل های مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی : (حجت الاسلام دکتر یوسفی)
➖نقد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (حجت الاسلام معصومی نیا)
➖گزارشات علمی و مقالات نظام پولی و مالی مطلوب (حجت الاسلام معصومی نیا)
➖نظام اقتصاد مقاومتی،الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام (حجت الاسلام دکتر یوسفی)
با اتخاذ رویکرد هدایت گر، می توان نقش منحصربفرد نهاد ها و دستگاه های اجرایی کشور را در مردمی سازی اقتصادی طراحی و تبیین کرد. برای این امر باید ضمن حفظ واحدهای اقتصادی موجود، به ریل گذاری موازی برای تغییر رویکرد این واحدها به سمت مردمی سازی اقتصادی اقدام نمود.

1 نظر
 1. صمدی مقدم می‌گوید

  باسلام و ادب.امروز در نماز جمعه قزوین.با جوان مومن جناب طاهری صحبتی داشتیم
  پیشنهاد دادم مباحث ده گانه را به سند الگوی پیشرفت که جهت گیری را برلی ۴۰ سال آینده رقم می زند و مقام معظم رهبری مهر سال گذشته اجرا شدن آن را ابلاغ فرمودند ، ارتباط دهند
  البته به اندک بضاعت خود در تببین الگو میز گردی را نیز سال گذشته در ایرنا تشریح کردیم و د حوزه اقتصاد مقاومتی تیز به اتفاق دوستان در صدد طراحی مدل می باشیم
  انشاا…که موثر واقع شود
  صمدی مقدم
  ۰۹۱۲۶۸۱۲۴۹۸

ارسال نظر