معرفی معاونت فرهنگی

* معرفی معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی این مجموعه به عنوان بخشی از این مرکز در جهت تحقق این هدف مبارک بدنبال چند ماموریت می باشد:

• ماموریت ها

۱) زمینه سازی برای جذب به اندیشه فرآیند
۲)ترویج عمومی فرآیند در جامعه جهت گسترش اندیشه فرآیند
۳)همراه سازی افراد موثر و مستعد
این معاونت برای انجام هرچه بهتر این وظایف از قالب ها و روشهای فرهنگی – ترویجی بهره می جوید که به برخی از آنها اشاره می شود:

• روش های ترویجی

۱) ترویج این اندیشه در فضای مجازی(وبگاه، کانال ها و گروه های تلگرامی)
۲) ایجاد نمایشگاه تخصصی فرآیند در مراکز نخبگانی و روایت تابلو ها
۳)برگزاری نشست های نقشه راه انقلاب اسلامی
۴)ساخت مستند های تلویزیونی از اندیشه فرآیند
با استفاده از قالب ها و روشهای جذاب فرهنگی می توان نظام موضوعات مورد توجه رهبری در موضوع فرآیند تحقق اهداف اسلامی را ترویج کرد.

• سرفصل های ترویجی

۱)نهضت انتظار
۲)نقشه راه انقلاب اسلامی
۳)تبیین اجزا و مراحل فرآیند
۴)نقش و وظایف حوزه های علمیه در قبال فرآیند
۵)گزارش فعالیت ها و آثار تولیدی در موضوع فرآیند
امید است با این فعالیت ها، گفتمان فرآیند به عنوان نقشه راه انقلاب اسلامی در بین حوزه، دانشگاه، اقشار مؤثر و دستگاه ها جایگاه خود را پیدا کند.

ارسال نظر