منشأ حقوقی تصمیم اخیر رهبری در مورد واکسن های خارجی

منشأ حقوقی تصمیم اخیر رهبری در مورد واکسن های خارجی

منشأ حقوقی تصمیم اخیر رهبری در مورد واکسن های خارجی

✍️علی ثقفی

◀️ آیا اعلام ممنوعیت خرید واکسن از آمریکا و انگلیس در حوزه اختیارات ولی فقیه بود؟

◻️برخی آن را انکار کرده اند اما نگاهی به اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی نشان می دهد که این کار دقیقاً در حوزه اختیارات ولی فقیه بوده است.

◻️ اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید قوای کشور زیر نظر ولایت مطلقه فقیه عمل می کنند

◻️این اصل نشان می دهد که سه قوه کشور مستقل از ولی‌فقیه نیستند، بنابراین تصمیمات آنها ذیل مقام ولایت فقیه قانونیست.

◻️ علاوه بر اینکه قید اطلاق در ولایت فقیه در اصل ۵۷ قانون اساسی دلالت بر اختیارات وسیع ولی فقیه در هدایت امور و اداره کشور براساس مصالح مردم دارد.

◻️از طرف دیگر در بند یکم و دوم اصل صد و ده قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی کشور و نظارت بر آن جزء اختیارات ولی فقیه شمرده شده است. در سیاست های کلی سلامت کشور از جمله این سیاستها ارائه خدمات بهداشتی، درمانی مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی – ‌اسلامی و کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی ذکر شده است.

◻️بنابر آنچه از مواد قانون اساسی و سیاستهای کلی سلامت گفته شد، در مسائل مهم از جمله سلامت جان میلیونها مسلمان وقتی برخی مسئولان اجرایی نسبت به این امر خطیر مسامحه می کنند، در چنین مواقعی از آنجا که سه قوه زیر نظر رهبری هستند و فرد بالاتر خود بخود اجازه ورود در زیر مجموعه خود را دارد، علاوه بر این همچنین از باب اطلاق ولایت فقیه بر حوزه اختیارات مسئولان کشور و نیز مستند به حق نظارت رهبری بر قوا، آنجا که این نظارت عملی ضرورت می یابد، ورود مصداقی در چنین مواردی از جمله اختیارات رهبری بلکه وظیفه ی اوست.

◻️طبیعی است مجلس خبرگان نیز که نماینده اقشار مردم است، می تواند علت تصمیم رهبری را در مواردی چون مورد اخیر سوال کند و مرجع حقوقی مردم در این سوالهایشان همین مجلس است.

◻️یک سوال عوام‌فریبانه هم در این مسئله مطرح شده است و گفته شده مگر رهبری تخصص پزشکی دارد که در این زمینه نظر داده است! سوال ما این است کدام رهبر عالی در کدام کشور است که در تمام زمینه ها دارای تخصص‌های متعدد و متنوع است؟ و کدام رهبر عالی است که در همه ی موارد اینچنینی تصمیم نمی گیرد و نظر خود را اعلام نمی کند؟ مسئله روشن است…
براساس یک اصل عقلانی یک مدیر عالی در این زمینه ها از کارشناسان خبیر و امین بهره می برد.
این مطلب آنقدر روشن است که جا دارد انسان نسبت به کسی که این سوال را می پرسد تعجب کند.

◻️اما مسائل و شب هات این روزها نه حقوقی است و نه تخصصی بلکه داستان جنگ همه جانبه ی تبلیغات شیاطین عالم است که با همه ی رجل و خیل خارجی و داخلی خود بر ضد انقلاب اسلامی به میدان آمده و هر رطب و یابسی را بصورت پر حجم تکرار می کنند تا بلکه اثر کند و در مطالبشان چندان بدنبال منطق و حرف حساب نیستند.

➖➖➖➖➖➖➖
https://eitaa.com/almottaqin
➖➖➖➖➖➖➖