موشن گرافی معرفی کتب دهگانه مکتب انقلاب اسلامی

🎥موشن گرافی|معرفی کتب دهگانه مکتب انقلاب اسلامی🔹فرایند تحقق اهداف اسلامی مهم ترین محصول مکتب انقلاب اسلامی می باشد.#موشن_گرافی#مکتب_انقلاب_اسلامی#هفته_مکتب_انقلاب_اسلامی۹۹

مکتب انقلاب اسلامی
🆔 @maktabe_enghelab

⬅️ کانال رسمی بنیاد فرهنگ واندیشه انقلاب اسلامی

BFANIS@

ارسال نظر