نمایشگاه مکتب سردار سلیمانی

نمایشگاه مکتب سردار سلیمانی

«مکتب سلیمانی مبانی نظری و فکری دارد و این مبانی نظری مباحث مکتب ایشان را به پیش می‌برد. مجموعه ای از اندیشه های سلیمانی از زمان حضور در جبهه تا شهادت وجود دارد اگرچه انباشته نیست اما کاربردی و مهم است و عینیت دارد.  

نمی خواهیم مکتب شهید سلیمانی را تعریف کنیم بلکه قرار است این مکتب تبیین شود، می خواهیم از یک شهید و سلیمانی سخن بگوییم. اگر این سخنان درباره مکتب و عملکرد شهید و یارانش باشد بله مکتب را تبیین کرده ایم  و تنها از زندگی شهید و شهدا نمی‌گوییم ما فقط به دنبال مکتب شهید سلیمانی هستیم.

مکتب شهید سلیمانی یک الگوی مکتبی جدید و باز تولید جدید از مکتب اسلام و دکترین اسلامی است. آموزه های این مکتب مفسر و تشریح کننده این مکتب است.

این مکتب دارای پیشینه و ریشه است که بسیار مهم و منابع محکمی دارد سخنرانی های سلیمانی بعنوان مبانی نظری و وصیت نامه ایشان با مبانی مکتب اسلام و مبانی شیعی همخوانی دارد و این یک ویژگی است در اسلام ناب محمدی که امام خمینی (ره) اسلام ناب را مقابل اسلام آمریکایی بکار بردند.  

 ویژگی دیگر انقلابی بودن و عملگرایی مکتب شهید سلیمانی است. مکتب سلیمانی با منویات رهبری همخوانی دارد و به دنبال نفوذ در قلب ها است، اقتدار دارد، زرین است و مخاطب آن دلها است.

وصیت نامه شهید سلیمانی با ادبیات دوران دفاع مقدس نوشته شده و از واژه های برادر و خواهر در توصیه به مردم استفاده شده و در مکتب شهید سلیمانی جناح وجود ندارد و ایشون فراجناحی بوده است.»

ارسال نظر