نگاه کلان؛ نهضت انتظار

نهضت انتظار به مجموعه فعالیتها و مجاهدتهای انبیاء و اوصیاء و جانشینان آنان گفته می شودکه درچارچوب تکالیف دینی و به منظور تمکن روی زمین و تشکیل دولت حق ، برای اقامه دین حق صورت می گرفته است.

خلاصه مباحث نهضت انتظار

 • دین:راه زندگی، یک خط و یک روش از ابتدای تاریخ بشر تا امروزوتا آخر حیات بشر است.
 • تحقق همه اهداف دین با وجود مزاحمتهای ناشی از دولت ابلیس ناممکن بوده است لذا از جمله اهداف ضروری دین برای اقامه احکام الهی ، ‌همانا کسب تمکن بوده است.
 • بر اساس یکی سنتهای الهی در اجتماع بشری،‌حاکمیت دین باید به دست ناس محقق شود.لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز (حدید ۲۵)
 • مضمون اجتماعی دین ورسالت الهی انبیاء در اجتماع تربیت بشر و شکل دادن وجهت دهی به همه تلاشها ی متنوع فردی وجمعی بشر در جهت تمکن یابی مومنان و تحقق اهداف متعالی بوده است.
 • اولین انشقاق در جامعه بشری مبدا انتظار جریان نبوت برای اعاده حاکمیت یکپارچه دین
 • انتظار همراه با عمل به احکام همراه بود.


نهضتی در انتظار فرج
تلاش در انتظار فرج

 • انتظار دولت حق و دولت الهی، حالت و وضعیتی است که همه پیامبران،اوصیاءو علما و پاکان و صالحان در آن به سر برده اند این انتظار نه یک حالت ایستا و ساکن و خالی از حرکت و نه تنها مبتنی بر یک آرزو و خواست درونی و دعا و توسل برای تحقق آن بلکه انتظاری توأم با تلاش و جهاد به صورت یک نهضت در متن جامعه بشری درجبهه حق طلبان به جریان افتاده است.
 • حاکمیت دین، انتظار همه انبیاء بوده است. حتی آنانکه ماموریت های محدود تربیتی داشته اند، نتایج کارشان در نهایت در امتداد همین هدف قرار داشته است.
 • تلاش برای حاکمیت دوباره دین حق بر تمام جامعه بشری از طریق ترویج  و تحقق احکام الله  و این کار نیاز به تلاش و جوشش و کوشش  و حرکت داشته است . از این جهت انتظار در بطن خود یک نهضت بود. نهضتی دینی در انتظار بازگشت دولت  فراگیر حق.
 • نهضت انتظار به مجموعه فعالیتها و مجاهدتهای انبیاء و اوصیاء و جانشینان آنان گفته می شودکه درچارچوب تکالیف دینی و به منظور تمکن روی زمین و تشکیل دولت حق ، برای اقامه دین حق صورت می گرفته است.
 • نهضت انتظار نهضتی است دیرین( از ابتدای تشکیل جامعه بشری  یعنی از زمان حضرت آدم و پس از جدا شدن قابیل از این جامعه )، غایتمند( با هدفگیری تحقق دولت حق برای اقامه دین) ، رشد یابنده( در دو مؤلفه کمی و کیفی)  وبدون انقطاع(  با رهبری  سلسله ای متصل از انبیاء و اوصیاء) که در فصل اول از حیات بشر ( قبل از فصل شکوفائی  بشر در دوران ظهور) پدید آمده است
 • نهضت انتظار، اصلی ترین بخش تاریخ بشر و محور اصلی حرکت هویت بخش تاریخ حیات اجتماعی آدمی می باشد. چرا که معرف حقیقی تاریخ دین می باشد. مفهوم انتظار جهت دهنده و معنا کننده تاریخ و پیوند دهنده حلقات به ظاهر منفصل تاریخ با یکدیگر بوده است.
 • انتظار در میان شیعه به معنای انتظار دولت حق بوده است این انتظار در حقیقت انتظار ی فعال وپویا بوده است . حضرت امام در تفسیر این معنا انتظار فرج را کوشش برای تحقق قدرت اسلام در عالم برای فراهم سازی مقدمات ظهور می داند
 • نهضت انبیاء نهضتی بوده است در انتظار استخلاف مومنان ، تمکن واقامه دین وتشکیل دولت حق
 • نهضت انتظار انبیاء از زمان حضرت آدم شروع شده است وپس از عبور از بیست وچند طبقه و نسل از انبیاء واوصیاء به پیامبر خاتم رسیده است.
 • پس از حکومت حضرت آدم . دولت ابلیس قوت گرفته وتا زمان حضرت نوح این وضع ادامه یافته تا آنکه در این زمان حاکمیت یکپارچه دین بر بشر محقق می شود. از زمان حضرت نوح تا کنون دیگر هیچگاه دین به حاکمیت یکپارچه وفراگیر بر جامعه بشری دست نیافته است.
 • در صحنه حیات بشر دو دولت بیش تر تحقق نیافته دولت الله و دوله ابلیس
 • در تاریخ انبیاء شاهد تشکیل دولتهائی محدود ( پیامبر (ص) ، موسی ، یوسف و… ) گسترده ( ادریس ، داود ، سلیمان و… ) و فراگیر ( نوح ) بوده ایم . اما این دولتها هیچگاه پایدار نبوده اند وپس از مدتی دچار زوال شده اند .
 • پیامبر اسلام (ص) در آخر ین مرحله از نهضت انتظار انبیاء مامور به تشکیل دولت دینی وگسترش آن ونیز مامور به طرح فرهنگ انتظار بود . اولین ماموریت پیامبر ( ص ) مخاطب عام ودومین آن مخاطب خاص داشت
 • حق و باطل : دو مکتب:  ۱- مکتب از پیش  آماده شده ی انبیاء ،  ۲- مکتب هوس بنیاد بشر؛ نهضت انتظار:‌مبتنی بر تقابل مکتب انبیاء و مکتب شیاطین نهضت ‌مجاهدت حزب الله در برابر حزب الشیطان در انتظار تشکیل دولت حق
 • مبنای مهم صف بندی تاریخی حق و باطل وجود حجت الهی در میدان مبارزه درتمام تاریخ بوده یعنی با وجود حجت آن هم در میدان مبارزه کسی در عدم شناخت این صف بندی معذور نیست. نتیجه مهم :‌این دو خط در طول تاریخ گم نشده است از دوره انبیاء تا دوران امامان و غیبت تا انقلاب اسلامی

ارسال نظر