٢. سیره و رفتار امام حسین (ع) در دوران امامتشان بیانگر توجه ایشان به برپایی حکومت اسلامی بود

حسین بن علی از زمان معاویه در فکر کربلا بود. از همان وقت… حسین بن علی مشغول تهیه مقدمات بود برای ایجاد یک قیامی، برای یک انقلابی، برای تشکیل حکومت حقّه اسلامی و علوی، به جوی برگرداندن آب از جوی رفته اسلام و قرآن، از همان روز به فکر بود.

در زمان معاویه بن ابوسفیان، مروان حکم که استاندار مدینه است، برداشت یک نامه نوشت به معاویه… مروان می نویسد که این [فرد] به من گزار داده: که مردانی از اهل عراق و بزرگانی از اهل حجاز، نزد حسین رفت و آمد می کنند؛ حساب کار خود را داشته باش. حسین بن علی اینجا نشسته و بزرگان و سران مسلمان دارند با او رفت و آمد می کنند. و در گزارش عمروبن عثمان این جمله هم هست که کار حسین اعتباری ندارد و ممکن است ناگهان قیام و حرکت کند؛ این جاسوس این طور استدلال کرده. خود مروان دنباله گزارش این جاسوس و پلیس مخفی، این طور … می گوید: وقتی گزارش این مرد رسید، من اطرافش مراقبت کردم و کاوش کردم و تحقیق کردم؛ کسانی را فرستادم و گماشتم تا بروند ببینند که آیا درست فهمیده یا نه. این طور برایم مسلم شد و خبر رسید. فهمیدم به همین زودی و در همین نزدیکی ها حسین بن علی سربلند خواهد کرد. هر چه نظرت هست بنویس. این نامه مروان است.

…آیا کشتن حسین برای یک استاندار، بی دردسر تمام می شود؟ یک استاندار مایل است که در منطقه حکومت و استانداری او آسایش و آرامش باشد و هر کس هر کاری می کند، مردم آرام باشند و برای او دردسری درست نشود تا او هم به عیّاشی و کیّافی و کار خودش برسد.

مروان مایل بود که هیچ سروصدایی بلند نشود که او مشغول زندگی خودش باشد، [اما] او برمی دارد و می نویسد که اینجا حسین بن علی یک کارهایی دارد می کند. که به خودش مأموریت بدهند که او را بکشد؟ و دردسرهای عظیمی برای خودش درست کند؟ هرگز این چنین نیست؛ جز این نبود که مروان می دید ماجراهای نهانی را، مروان می فهمید آنچه حسین بن علی درصدد آن است. جاسوس ها درست گزارش داده بودند و او از این می ترسید که حسین قیام کند و اول کسی که لبه تیز شمشیر حسین، او را فراگیرد، خود مروان و قصر استانداری مروان [باشد.] لذا به معاویه نامه می نویسد که منظورت را بنویس. (۱۳۵۲/۱۱/۱۲)

[پس از این گزارش] یک نامه معاویه می نویسد به حسین ابن علی صلوات الله علیه که شنیده ام تو داری کارهایی می کنی، داری مقدماتی تمهید می کنی، مردم را علیه ما می شورانی. آقا در جواب می نویسند اینکه به تو خبر رسیده که می خواهم علیه تو قیام کنم، دروغ است، خلاف واقع است، من این کار را نکرده ام. اما از اینکه [قیام] نکرده ام، از خدا پوزش و آمرزش می طلبم. یعنی چه؟ مسلّم این است که امام علیه  السلام کار خلاف رضای خدا انجام نداده -ازنظر ما این روشن است – اما این لحن و تعبیر نشان می دهد که این کار چقدر نزدیک بوده انجام بگیرد. (۱۳۵۲/۱۱/۱۴)

ارسال نظر