۵. وظیفه ما به عنوان پیروان اهل بیت (ع) حرکت در راستای تحقق اهداف آن بزرگواران است

آنچه ما وظیفه داریم، این است که خود را شایسته ی انتساب به آن خاندان کنیم. البته منتسب بودن به خاندان رسالت و از جمله ی وابستگان آنها و معروفین به ولایت آنها بودن، دشوار است. در زیارت میخوانیم که ما معروفین به دوستی و محبت شما هستیم؛ این وظیفه ی مضاعفی را بر دوش ما میگذارد. … ما باید خودمان را به این مرکز نور نزدیک کنیم؛ و نزدیک شدن به مرکز نور، لازمه و خاصیتش، نورانی شدن است. باید با عمل، و نه با محبت خالی، نورانی بشویم؛ عملی که همان محبت و همان ولایت و همان ایمان، آن را به ما املاء میکند و از ما میخواهد. با این عمل، باید جزو این خاندان و وابسته ی به این خاندان بشویم. این طور نیست که قنبرِ درِ خانه ی علی(علیه السّلام) شدن، کار آسانی باشد. این گونه نیست که « سلمان منّا اهل البیت » شدن، کار آسانی باشد. ما جامعه ی موالیان و شیعیان اهلبیت(علیهم السّلام)، از آن بزرگواران توقع داریم که ما را جزو خودشان و از حاشیه نشینان خودشان بدانند. .« فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست » ؛ دلمان میخواهد که اهلبیت درباره ی ما این طور قضاوت کنند؛ اما این آسان نیست؛ این فقط با ادعا به دست نمی آید؛ این، عمل و گذشت و ایثار و تشبه و تخلق به اخلاق آنان را لازم دارد. (۱۳۷۰/۰۵/۱۰)

شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تلاش خود هستید، باید سعی کنید تا زمینه را برای آن چنان دورانی آماده کنید، دورانی که در آن، ظلم و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد، دورانی که در آن، اندیشه و عقول بشر، از همیشه فعالتر و خلاقتر و آفریننده تر است، دورانی که ملتها با یکدیگر نمی جنگند، دستهای جنگ افروز عالم همانهایی که جنگهای منطقه ای و جهانی را در گذشته به راه انداختند و می اندازند دیگر نمی توانند جنگی به راه بیندازند، در مقیاس عالم، صلح و امنیت کامل هست، باید برای آن دوران تلاش کرد. قبل از دوران مهدی موعود، آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. در روایات « واللهِ لتُمَحَّصُنَّ » و « واللهِ لَتُغَربَلُنَّ » است، به شدت امتحان می شوید، فشار داده می شوید. امتحان در کجا و چه زمانی است؟  آن وقتی که میدان مجاهدتی هست. قبل از ظهور مهدی موعود، در میدانهای مجاهدت، انسانهای پاک امتحان می شوند. در کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند بیرون می آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود (ارواحنا فداه) روزبه روز نزدیکتر می شود. (۱۳۷۰/۱۱/۳۰)

هر چند اعتقاد به حضرت مهدی ارواحنا فداه یک آرمان والاست و در آن هیچ شکی نیست؛ اما این آرمانی است که باید به دنبال آن عمل بیاید. انتظاری که از آن سخن گفته اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست. (۱۳۸۱/۰۷/۳۰)

لازمه پیروی از اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین ترویج معارف اسلامی، اقامه ی احکام الهی، مجاهدت در راه خدا با همه ی وجود و مبارزه با ظلم و ظالم است … مجاهدت در راه خدا فقط به معنای جنگ نظامی نیست بلکه شامل مبارزه ی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز می شود. (۱۳۹۴/۰۵/۲۶)

ارسال نظر