٨. قیام امروز حسینی، حرکت به سمت دولت اسلامی است

باید یاد امام حسین و یاد کربلا زنده باشد؛ چون یاد کربلا این درس عملی را جلوِ چشم می گذارد (۱۳۶۸/۰۵/۱۱)  کاری که در زمان امام حسین(علیه السلام) انجام گرفت، نسخه کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت؛ منتها آنجا به نتیجه شهادت رسید، اینجا به نتیجه حکومت. این همان است؛ فرقی نمی کند. هدف امام حسین(علیه السلام) با هدف امام بزرگوار ما یکی بود. (۱۳۶۸/۰۵/۱۱)  هدف یکی بود. منتها وقتی انسان به دنبال این هدف راه میافتد و می خواهد علیه حکومت و مرکز باطل قیام کند، برای اینکه اسلام و جامعه و نظام اسلامی را به مرکز صحیح خود برگرداند، یک وقت است که وقتی قیام کرد، به حکومت می رسد؛ این یک شکل آن است – در زمان ما بحمدالله این طور شد – یک وقت است که این قیام، به حکومت نمی رسد؛ به شهادت می رسد. (۱۳۷۴/۰۳/۱۹)  روح نهضت ما و جهت گیری کلی و پشتوانه ی پیروزی آن، همین توجه به حضرت ابی عبدالله(علیه الصّلاهوالسّلام) و مسائل مربوط به عاشورا بود … آنچه که نهضت ما را جهت می داد و امروز هم باید بدهد، دقیقاً همان چیزی است که حسین بن علی(علیه السلام) در راه آن قیام کرد. (۱۳۶۸/۰۵/۱۱)  امام حسین(علیه السلام) قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بنای نظام و جامعه اسلامی، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی است، انجام دهد. (۱۳۷۴/۰۳/۱۹)

امام حسین(علیه السلام) به فکر سرکوب کردن قدرت های طاغوتی بود؛ چه با گرفتن حکومت و چه با شهادت و دادن خون. بنابراین اولین نیاز برای حکومت اسلامی نفی طاغوت است و همچنین اولین نیاز برای احیای اسلام و امت نیاز به نفی طاغوت و انقلاب می باشد بعد نوبت می رسد به نظام اسلامی و دولت اسلامی. (۱۳۸۰/۱۲/۲۷) اصلاً انزال کتاب های الهی و ارسال رسل برای این بوده است که قسط و عدل در میان جوامع حاکم شود؛ یعنی نمادهای ظلم و زورگویی و فساد از میان برخیزد. حرکت امام حسین (علیه السلام)، چنین حرکتی بود. فرمود: « انّما خرجت لطلب الأصلاح فی امّه جدّی » البته این ابتدای حرکت برای اصلاح امت می باشد و امت اسلامی یعنی همان جامعه اسلامی که برای اصلاح آن باید دولت اسلامی شود. (۱۳۸۰/۱۲/۲۷)  ما هم ادعای دولت اسلامی و حکومت اسلامی را داریم ولی اسم ما دولت اسلامی باشد، کافی نیست؛ باید عمل و جهت گیری ما اسلامی باشد. اگر در این ها اختلال پیدا شد، حرکت مستمر و مداوم و پوینده ای که لازم است تا دولت اسلامی به صورت کامل شکل بگیرد، دچار نُکث می شود و طبعاً کار عقب میافتد. اگر دولت ما اسلامی شد، آن وقت کشورمان اسلامی خواهد شد. و دولت اسلامی جزئی از حکومت اسلامی و برپایی اسلام می باشد و همان ادامه مسیر امام حسین می باشد. (۱۳۸۴/۰۶/۰۸)

ارسال نظر