کتابهای دهگانه مکتب انقلاب اسلامی

کتاب حرف نو ، گفتاری در باب ۱۲ آذر

دوازدهم آذرماه، سالگرد بیانات بسیار مهم و جامع و پر رمز و راز و پر فراز و نشیبی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۷۹ ، در جمع کارگزاران و مسئولان نظام، در ماه مبارک رمضان ایراد کردند. آن چه که ما را واداشت تا این سخنرانی مهم و این مناسبت بسیار پر اهمیت را یادآور شویم، شرایطی است که انقلاب اسلامی امروز در آن قرار دارد.

کمابیش ما با مخاطرات، دغدغه ها، نگرانی ها، مشکلات و چالش های انقلاب آشنا هستیم. دغدغه مندان و کسانی که نسبت به انقلاب اسلامی دل بستگی دارند، هر کس از یک زاویه ای و در عین حال با یک احساس مشترکی نسبت به این موضوع، همدردند. در عین حال انقلاب اسالمی در یک ارزیابی، به پیش رفته و امروز فرصت های بسیار مهمی پیش روی انقلاب اسلامی قرار دارد. همین فرصت ها و تهدیدات، ما را بر آن می دارد که سراغ ارکان معارف انقلاب اسلامی برویم و به این ارکان و ستون های اساسی و محکم تکیه بدهیم و از این طریق گام های خودمان را محکم کنیم.

امروز، در عین حال زمانه ی‌ لرزیدن گام ها و قدم ها هم هست. امروز، زمانه ی‌ ریزش های جدید هم هست. دورانی است که ما رویش های بسیار مبارکی داریم که باید آن ها را قدر دانست و مراقبت کرد و در کنار آن، مثل همیشه، ریزش ها، و گویا این سنت غلبه رویش ها بر ریزش ها را ما امروز می بینیم. سنت خدای متعال که  ((سُنهَّ الله التَّیِ قدَ خَلتَ مِنْ قبَلْ وَ لنَ تجَدَ لسِنهَّ الله تبَدْیلا )) وجود دارد.

در مقدمه این نوشتار، سعی شده است نمای کلی از بحث مکتب انقلاب اسلامی مبتنی بر سخنرانی ۱۲ آذر ۷۹ رهبر انفلاب ترسیم شود تا خواننده محترم بتواند از مباحث این نوشتار که شامل فصل های ذیل است فهم کامل تری به دست آورد:

در فصل اول این کتاب تببین ضرورت شناخت مکتب انقلاب و همینطور شناخت مختصری از ویژگی های انقلاب اسلامی و وضع موجود مبتنی بر مکتب انقلاب اسلامی آورده شده است که البته این بحث به طور مبسوط در دفاتر دهگانه اشاره شده است.

در فصل دوم، مبانی پنجگانه فکری انقلاب اسلامی و همچنین نتایج عملی و مبتنی بر همین مبانی که رهبر انقلاب در سخنرانی ۱۲ آذر اشاره نمودند بحث شده است.

در فصل سوم و آخر این کتاب هم مساله نقشه راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی و همچنین مسیر حرکت به سوی دولت اسلامی که سومین مرحله از فرآیند است – که به فرموده رهبر انقلاب ما چندین سال است که در این مرحله مانده ایم و بایستی این مرحله را طی کنیم – مورد بحث قرارگرفته است. تا خوانندگان محترم نسبت به وظیفه مهم و کنونی خویش کاملا آگاه شده و در صدد عملیاتی کردن این وظایف برآیند.

در نهایت بایستی بدانیم که به فرموده معظم له خرمشهر ها در پیش است و باید خرمشهر های اشغال شده توسط دشمن آزاد شود ، لذا انقلاب اسلامی تلاش جوان مومن انقلابی برای تشکیل دولت اسلامی و آزاد سازی این خرمشهر را می طلبد و باید از خداوند منان مدد بخواهیم که در این راه از مجاهدت و مبارزه باز نایستیم و همواره ثابت قدم بمانیم.

[wonderplugin_3dcarousel id=1]

تیزر معرفی کتب دهگانه :

ارسال نظر