کلیپ روایتگری تابلو های مکتب انقلاب اسلامی مقدمه

🎥کلیپ📌روایتگری تابلو های مکتب انقلاب اسلامی✅مقدمه

🔰حجت الاسلام و المسلمین ثقفی، مسئول بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی

💢۱۲آذر ۷۹ روز مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی و یکی از نقاط عطف آن در ۴۰ سال گذشته است

#کلیپ
#تابلوها
#تابلو_مقدمه
#مکتب_انقلاب_اسلامی
#هفته_مکتب_انقلاب_اسلامی۹۹

⬅️ کانال رسمی بنیاد فرهنگ واندیشه انقلاب اسلامی
BFANIS@

ارسال نظر