۴. انقلاب اسلامی مهم ترین قدم در راه فراهم سازی زمینه های تشکیل حکومت جهانی حضرت ولیعصر است

اگر شما ملت عزیز ما، شما جوانهای خوش روحیه و پرتوان و عازم، در این راهی که دارید میروید، ایستادگی کنید، شک نکنید که در زمان خود، در زمان متناسب، تمام آمال و آرزوها و داعیه ها و شعارهای ملت ایران نه فقط نسبت به خود این کشور، بلکه نسبت به دنیای اسلام و امت اسلامی و جامعه ی بشری تحقق پیدا خواهد کرد. … راهش مقاومت کردن است. آن وقت چه اتفاقی میافتد؟ مسیر تاریخ دنیا تغییر پیدا خواهد کرد؛ مسیر تاریخ عوض خواهد شد.

امروز مسیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه گری و سلطه پذیری است؛ … اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن نقطه ی موعود برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینه ی ظهور ولى امر و ولى عصر (ارواحنا له الفداء) آماده خواهد شد؛ دنیا وارد یک مرحله ی جدیدی خواهد شد. این بسته به عزم امروز من و شماست، این بسته به معرفت امروز من و شماست. (۱۳۹۱/۱۰/۱۹)

این واقعه عظیم، حرکتى در خط پیام الهى بعثت و در جهت اهداف متعالى آن بود و در آن، ایمان و خلوص و فداکارى ملت ایران نقشى اساسى داشت، همانند آنچه در حادثه ظهور اسلام در چهارده قرن پیش واقع شد و نخستین مجمع اسلامى شکل گرفت. (۱۳۷۰/۱۱/۱۵) ملت ما حرکت و بعثت عمومى و برانگیختگى ملىِ تاریخى خود را در انقلاب ، ادامه آن بعثت عظیم نبوى [میداند]. (۱۳۷۸/۰۸/۱۵)

برای اینکه تفکر انبیاء در جامعه پیاده شود، یک حرکت بلندمدت و طولانی لازم بود. این انقلاب با این هدف به وجود آمد. جامعه اسلامی، کشور اسلامی، نه فقط دولت اسلامی، نه فقط تشکیل یک نظام اسلامی، بلکه تشکیل یک واقعیت و یک مجموعه مردمی که بر اساس تعالیم اسلام – که لبّ لباب تعالیم انبیاء است – زندگی می کنند و آثارش را احساس می کنند. این هدف ماست.

ما آن وقتی می توانیم حقیقتاً منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. برای ظهور مهدی موعود (ارواحنا فداه) زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام است… اولین قدم برای حاکمیت اسلام و برای نزدیک شدن ملتهای مسلمان به عهد ظهور مهدی موعود (ارواحنا فداه و عجل الله فرجه)، به وسیله ملت ایران برداشته شده است؛ و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است. (۱۳۷۰/۱۱/۳۰)

امام زمان می آید انجام میدهد، یعنی چه!؟ امروز تکلیف شما چیست؟ … شما باید زمینه را آماده کنید تا آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینه آماده، اقدام فرماید. از صفر که نمیشود شروع کرد! جامعه ای میتواند پذیرای مهدی موعود ارواحنافداه باشد که در آن آمادگی و قابلیت باشد، والّا مثل انبیا و اولیای طول تاریخ میشود. چه علّتی داشت که بسیاری از انبیای بزرگ اولی العزم آمدند و نتوانستند دنیا را از بدیها پاک و پیراسته کنند؟ چرا؟چون زمینه ها آماده نبود. (۱۳۷۶/۰۹/۲۵)

ارسال نظر