سکوت نکنید

بیانات رهبری در روز عید قربان در باز کردن مشت دشمن و تاباندن نور به راه ما، آنقدر واضح بود که برای کسانی که به قول ایشان متوجه نمی شوند و بخصوص آنها که وانمود می کنند متوجه نمی شوند، چاره ای باقی نمی گذارد جز یک راه: درباره آن سکوت کن و بگذار زمان بگذرد و فراموش شود.
یکی از ابعاد این بیانات، همسویی غافلانه عده ای از خودی ها با دشمن است. وقتی ما می گوییم گروهی از دوستان ما در خط دشمن حرکت می کنند، عده ای از خوبان اخلاقی بر آشفته می شوند که آقا شما دارید تهمت می زنید و این کار اخلاقی نیست! کاش این دوستان همان قدر که مراقب آبروی افراد هستند، از مصالح نظام که سرنوشت و عزت و آبرو و نوامیس یک ملت به آن وابسته است، حراست می کردند.
اگر این دوستان، رهبری را به این کار غیر اخلاقی متهم نمی کنند، ایشان دیروز گفتند: ” از اول انقلاب دشمن کارش تحریف حقایق جمهوری اسلامی بوده است. این هدف اینها است و البتّه در بعضی‌ها اثر هم میکند. در داخل هم کسانی همین حرفهای آنها را تکرار میکنند؛ یک خبری را فرض بفرمایید در نوشته یا اظهارات فلان کسی که جزو مجموعه‌های سیاسی است انسان می‌شنود، دو روز بعد میبیند که یا در فضای مجازی، یا در فلان روزنامه در کشور ما همان منعکس میشود. از این کارها متأسّفانه هست در داخل”
در ماجرای “نه به اعدام” ، ما به وضوح خط تحریف حقیقت و غلطیدن جمعی از افراد را در این دام دیدیم و وقتی ما این خط ارتباطی میان ترامپ و داخلی ها را ترسیم کردیم، دوستانی آن را بر نتابیده و بر ما خرده گرفتند.
اما نکته ی اصلی این مقاله خطاب به گروه دیگر، یعنی همین افراد متاثر از خط تحریف حقایق توسط دشمن است. آنها که گویی دائما آماده و حاضر به یراق برای آن همراهی در هر حادثه ای هستند، ماجرای حجاب اجباری، ماجرای هواپیمای اوکراینی، ماجرای کرونا، ماجرای فساد در قوه قضاییه، ماجرای نه به اعدام و ماجرای محرم و کرونا از جمله مواردی است که این افراد همسو با دشمن نقش آفرینی کرده اند.
اکنون امیدواریم این افراد نسبت به این نقش خود تجدید نظر کنند. شما اگر از نظام جمهوری اسلامی به حق و ناحق گله مند هستید، این مجوز نیست که با دشمن خبیث جنایتکار همزبانی کنید. این چه کاری است که می گردید مشکلات و خطاها را پیدا می کنید و آن را مرتبا مطرح می کنید؟ آیا در این کشور پیشرفتی مشاهده نمی کنید؟ چرا آنها را علیرغم خواست دشمن مطرح نمی کنید؟ چرا ادبیات خود را از دشمن در نقد مسائل کشور جدا نمی کنید؟ چرا در طرح مشکلات با دشمن هم زبانی و هم زمانی می کنید؟
اکنون که رهبری مسائل را بار دیگر تبیین کردند اگر ریگی به کفش ندارید از راه خود برگردید و اینقدر برای عقده گشایی خود تلاش نکنید. اگر نمی خواهید چنین کنید، مسیر آینده شما روشن است. درباره بیانات روشنگر رهبری وانمود می کنید که متوجه نشدید و بخود می گویید:” “در باره آن سکوت کن و بگذار زمان بگذرد و فراموش شود.”