چرا پرسپولیس قهرمان شد؟

در حال صرف صبحانه و اتفاقی مشغول تماشای برنامه صبحگاهی شبکه سه بودم، کارشناس فوتبالی این برنامه درباره اینکه چرا پرسپولیس قهرمان شد گفت علت این بود که یک نفر حرف زد و بقیه عمل کردند. او می گفت ۴ سال پیش پرسپولیس تا رده شانزدهم جدول هم پایین آمد و مربیان داخلی پرسپولیس کاری نکردند اما از زمانی که برانکو سرمربی شد او یک نسخه خوب داد و بقیه گوش کردند و عمل کردند.

این که بازیکنان یک تیم به حرف سرمربی داخلی گوش نمی کنند اما سر مربی خارجی را واجب الاطاعه می دانند خود یک حدیثی است اما الان حرف ما این نیست. می خواهیم بگوییم اگر یک جمع کسی را سرپرست خود قرار دادند لازم است به حرفش گوش کنند و دیگر اختلاف و اما و اگر در کارشان نباشد حتی اگر نسخه های ارائه شده توسط آن سرپرست بنظرشان کامل نباشد.

چنین جمعهایی به موفقیتی بیشتر از آن کسانی می رسند که با اختلاف و بگو مگو با سرپرست خود کار را پیش می برند. البته این امر با مشورت پذیری سرپرست هم منافات ندارد.  این یک امر عقلایی است و تنها توصیه ی دین هم نیست.

در مدیریت کلان کشور هم وضع به همین منوال است. خواستم بگویم اگر کسی از وضع پیشرفت کشور راضی نیست خوب است به این موضوع هم توجهی داشته باشد.