جلسه تودیع و معارفه معاون آموزش و معاون تشکیلات

جلسه تودیع و معارفه معاون تربیت و آموزش و معاون ارتباطات و تشکیلات با حضور مسئول محترم بنیاد حاج آقا ثقفی، مسئول محترم دفتر قم حاج آقا وزیری فرد و دیگر مسئولین و معاونین در محل دفتر قم بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی برگزار گردید.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین ثقفی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات حجت الاسلام و المسلمین سالک معاون سابق ارتباطات و تشکیلات و حجت الاسلام رزمی معاون سابق آموزش بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی، دکتر مهدی صمدی و برادر طاهری زاده را به ترتیب به عنوان معاون جدید ارتباطات و تشکیلات و معاون آموزش بنیاد، معرفی کردند. همچنین حجت الاسلام والمسلمین سالک، بعنوان مشاور مسئول بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی انتخاب گردید.
در انتهای مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از سوی مسئول محترم بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی از زحمات حجت الاسلام و المسلمین سالک و حجت الاسلام رزمی تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

ارسال نظر