قطره ای از حکمت

«هنوز هم امام دارد ما را راه می برد»
این جمله ی حکمت آمیز عبارت مردی است که از ۸۱ سالگی عبور کرده، ۳۱ سال است رهبر یک نظام مقتدر در منطقه و مورد توجه در جهان است، رهبری که خود فقیه است از علوم مختلف بهره ها دارد، مکتب انقلاب اسلامی را تفصیل داده در آن نو آوری داشته و آن را تکامل بخشیده و ویژگی هایش او را در این دوران یگانه ساخته است.
این عبارت را رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۳۱ شهریور ۹۹ به مناسبت سالگرد دفاع مقدس بیان کرده است. همو که ۱۹ سال بعد از رحلت آن بزرگ مرد گفت:”ما هنوز نفس گرم امام را پشت سر کارهامان داریم”. تو گویی هُرم نفس امام را پشت سر خود حس می کند. و همو که هنوز همگان را به امام و بیعت با او دعوت می کند و آرزو را به دل ما گذاشته که فقط یک بار از خود بگوید. بلی مانند مقتدایش آنجا که انقلاب نیاز به فدا شدن دارد از خود دم می زند. جسم ناقصی دارم؛ یادتان هست؟
بیایید در عالم خیال خود را به جای او بگذاریم. ما که بنا بر این فرض، خودمان مجتهد بلکه مرجع تقلید هستیم. محبوبیت مان در ایران و منطقه بی نظیر است. از بالاترین سطح از اقتدار سیاسی برخورداریم. اسرائیل مثل سگ از ما میترسد. رژیم های مرتجع منطقه اگر مخالفتی می‌کنند. دزدانه و غیر علنی می کنند و ترامپ این احمق درجه یک و رئیس ابرقدرت امریکا بعد از سقوط پهبادش از ایران تشکر می کند و بعد از بمباران عین الاسد به هذیان گویی می افتد و خلاصه بالاترین سطح از قدرت و محبوبیت رهبری را برخورداریم.
در این صورت اکنون که هدایتگر میلیون ها انسان هستیم و بسیاری از افراد حاضرند با یک فراخوان و بسیج ما جان خود را تقدیم کنند، آیا ما حاضریم از استاد خود بعد از ۳۱ سال بعنوان رهبری که هم اکنون نیز ما را هدایت می کند نام ببریم؟ جواب بدهید. به شرطی که خود را بازی ندهیم.
راه دور نرویم در میان طلاب کسانی را می شناسیم که بعد از عبور از مرحله رفیع ادبیات عرب در مقابل نظرات رهبری، مجتهدانه از نظر خود دم می زنند. در میان دانشجویان امروز با کسانی مواجه ایم که متاثر از احساسات و عواطف در فضای داغ کنونی با خواندن چند مطلب سطحی در اینستاگرام و تلگرام به رهبری رهنمود می دهند، از وی انتقاد می‌کنند. حال که اقل الطلاب و احقر التلامذه چنین هستند، می‌توان جایگاه مقام منیع برخی دیگر از فضلا و آقایان اساتید فن در دانشگاه و دیگر فعالان عرصه های فرهنگ و سیاست دیگر روشن است.
ای کاش ذره‌ای از تواضع و قطره ای از حکمت او را داشتیم.