هدایت ایستگاهی و خطی

قسمت اول: ایستگاه استیضاح
استیضاح که می تواند منجر به عزل رئیس جمهور شوند حق مجلس است و کسی نمی تواند مجلس را به خاطر این احقاق حق سرزنش کند. اما سال ۹۷ رهبری گفتند برخی به عنوان حمایت از ضعفا در نقشه دشمن بازی می کنند این دولت باید بماند و با قوت کار کند. آنها که اهل تبعیت از رهبری هستند آن زمان باید در این تدبیر تأمل می کردند. چرا رهبری صلاح نمی بینند حتی دولتی که کفایت کافی برای مدیریت امور را ندارد باید همچنان در راس کار بماند؟
این اواخر که دولت فعلی بی کفایتی را در تدبیر امر معیشت مردم و مدیریت کرونا و دل کندن از آمریکا و اروپا و تکیه بر توان های داخلی و سایر فرصتهای بین المللی به نهایت رساند، باز عده ای با انگیزه های مختلف تنها راه علاج را در چند ماه باقی مانده به عمر این دولت مستعجل برکناری آن دیدند. این عده نه به توصیه قبلی رهبری توجه کردند و نه در نگاهشان به شرایط پیچیده کشور عقلانیت درستی به کار بردند
حال که رهبری در دیدار ستاد کرونا بر ضرورت وحدت و همدلی قوا تاکید کردند و همگان فهمیدند ایشان راضی به این استیضاح نیستند اکنون برخی از طرفداران استیضاح دوره افتاده اند که بله ما به مسئولیت خود عمل کردیم و حال که عدم تمایل رهبری به این کار واضح شد ما هم از کار خود دست می کشیم. ضمناً این افراد کسانی را که از پیش فهمیده بودند رهبری با این طور اقدامات که موجب تنش در جامعه می شود مخالف بودند، به تعطیل کردن عقل خود در تصمیم گیری و هزینه گذاشتن روی دست رهبری متهم می کنند
آنها با قیافه حق به جانب می گویند ما به عقل خود تکیه کردیم و وقتی هم معلوم شد رهبری راضی نیست از ایشان تبعیت کردیم و توصیه می کنند همگان هم باید همین طور رفتار کنند. این ظاهراً بیانی عامه پسند و معقول است اما در حقیقت اینطور نیست. اگر کسی جایگاه امام را در هدایت امور جامعه بشناسد می فهمد که دوگانه ی عقل خویش- امر رهبری، دوگانه ای توهمی است. این مطلب را کمی توضیح می دهیم.
ما معتقدیم بهره گیری از یک امام در جامعه استفاده ایستگاهی نیست و بلکه یک بهره مندی خطی است. ما نباید اینطور تصور کنیم که این ما هستیم که باید در هر ایستگاه مسیر را خود تعیین کنیم و اگر رهبری دستور اصلاح مسیر داد آنگاه به آن عمل کنیم. همچنین این هم درست نیست که ما باید ایستگاه به ایستگاه منتظر دستور رهبری برای تعیین مسیر باشیم
طبع امامت در مکتب شیعه آن است که همه مومنان با تکیه بر عقل و فهم و اختیار خود از مجموعه هدایت گری های امام جامعه خط سیر حرکت خود را دریابند. در این صورت حتی بدون ورود مصداقی رهبری یا به تعبیر ما ورود ایستگاهی، آنها می توانند ممشای امام را دریافت کنند. ما از تبعیت از رهبری چنین معنایی می فهمیم. البته جایگاه تذکرات ایستگاهی در موارد خاص و اندک محفوظ است. طبیعت رهبری در شیعه این نیست برای آنانکه در هر ایستگاه توقف می کنند تا ببینند رهبری چه می گوید ایشان ایستگاه به ایستگاه اعلام مسیر کند یا برای آنانکه در هرمسئله بدون توجه به منظومه هدایت گری کلی رهبری به عقل خود تکیه می کنند و بعد متوجه میشوند اشتباه کرده اند، رهبری ایستگاه به ایستگاه اعلام تصحیح مسیر کند
قسمت دوم: ضرورت شناخت و رجوع به مکتب انقلاب اسلامی
اما ریشه ی این دو تلقی غلط از هدایت رهبری یعنی انتظار ورود مصداقی و ایستگاهی رهبری در ریز و درشت امور و نیز تصور استغنا از رهبری با تکیه بر عقل و فهم خود در هر مسئله در چیست؟ به نظر ما ریشه این دو خطای استنباطی در عدم تصور وجود یک منظومه و مکتب در اندیشه ی هدایتگر رهبری است این افراد بیانات رهبری را به صورت مجموعه‌ای از سخنان مجزا و منتزع از هم، موردی و مصداقی می‌دانند و چون به منظومه و مکتب اندیشه رهبری دست نیافته‌اند به ناچار یکی از این دو رویکرد غلط را انتخاب می کنند. حال آنکه برای آنانکه در اندیشه رهبری و بیانات ۳۱ ساله ایشان غور کرده و تعمق نموده اند روشن است که ما با یک مکتب منسجم، کلان نگر، اصیل و کارآمد در اندیشه ایشان مواجه هستیم که می تواند در توانمندسازی افراد در تشخیص و انتخاب راه درست با تکیه بر عقل و فهم خویش در مسائل اجتماع بسیار موثر باشد.
این مکتب اکنون تدوین شده و مجموعه هایی در این زمینه کارهایی قابل استفاده انجام داده اند. در باره این مکتب و نسبت آن با مکتب امام و انقلاب اسلامی در فرصتی دیگر باید سخن گفت . اما در اینجا اجمالا به نظر ما سه ضلع قاعده ای این مکتب یکی بنیادهای فکری آن است که در کتاب “طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن” جمع آوری شده است. ضلع دوم نگاه ایشان به سیره مبارزاتی امامان شیعه است که در نظریه “انسان دویست و پنجاه ساله” گرد آوری شده است. این رویکرد در تدوین فلسفه تاریخ حرکت شیعه گره گشای بسیاری از بد فهمی ها و کج فهمی های کنونی در جامعه فکری و فرهنگی و سیاسی ماست. اما ضلع سوم و بسیار مهم این مکتب بیانات ویژه و استثنایی رهبری در دوازده آذر ۷۹ در جمع مسئولان و کارگزاران نظام است که ما آن را با عنوان نظریه “فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی” معرفی کرده ایم.این نظریه در حقیقت یک صورت بندی ابداعی و نو آورانه از انقلاب اسلامی است که تسلط بر آن در هر فردی برای او یک لنگر اطمینان بخش در طوفان حوادث برای حفظ خویش و پیدا کردن راه ایجاد می کند.
ما معتقدیم ۱۲ آذر ۷۹ یک حادثه و یک نقطه ی عطف در انقلاب اسلامی است و شایسته است این روز به نام روز “مکتب انقلاب اسلامی” نامگذاری شده مجموعه ها و دستگاههای مختلف یک هفته در این زمینه به واکاوی و ترویج مکتب انقلاب اسلامی مبتنی بر این سه ضلع بپردازند. در اهمیت این سه ضلع این نکته شایسته ی گفتن است که بیانیه گام دوم در حقیقت یک استنتاج و خروجی کار آمد برای تحول در ادامه مسیر انقلاب و شتاب بخشی در رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی تا تمدن و زمینه سازی ظهور از همین مکتب است.
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن در حقیقت طرح کلی رهبری برای انقلاب اسلامی و کنار زدن شاه و ادامه دادن مسیر بود. انسان دویست و پنجاه ساله تبیین طرح کلی رهبری شیعه برای بازگشت حاکمیت فراگیر و پایدار حق بود و فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی هم طرح کلی تحقق سه مرحله ی باقیمانده انقلاب یعنی دولت، جامعه و تمدن اسلامی بود. با این نگاه بیانیه گام دوم طرح کلی عملیات دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی است.
در این مکتب تبیین خط کلی حرکت برای پیدا کردن مسیر، مجموعه ای از آموزه ها در لایه های مختلف بنیادی، راهبری، تاکتیک و عملیاتی وجود دارد که هر فرد مومن انقلابی را با تکیه بر آنها از یک سو از حصار تنگ و بن بست نمون تعطیل عقل و فهم و اراده و زحمت افزایی برای رهبری و نیز از سوی دیگر از رها شدن عقل خود بنیاد در بیابانهای مهلک سرگردانی نجات داده و چهره ای روشن، منطقی و زیبا از مفهوم امت و امامت را به اندیشمندان و کنشگران عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به نمایش خواهد گذاشت
ایستگاه استیضاح نمونه ی خوبی بود تا مهمترین آسیب ریشه ای در انقلاب اسلامی واکاوی شود. اگر علاقمندان به رهبری بر این مکتب مسلط شوند دیگر اینگونه در ایستگاههای مختلف، خود و جامعه را به زحمت نمی اندازند و همچنین در برابر این چالشها دچار تحیر نمی شوند و نیاز نیست در هر امری چشم انتظار پیامی و کلامی از طرف رهبری باشند. چرا که در مکتب انقلاب اسلامی خط سیر مطمئن برای افراد روشن است. این همان هدایت خطی است