هفته مکتب ۱۴۰۰ – ۱۲ آذر

برای مشاهده خبر افتتاحیه هفته مکتب انقلاب اسلامی، روی لینک زیر کلیک کنید:

http://basijpress.ir/news/591

http://basijpress.ir/news/590

برای مشاهده تصاویر افتتاحیه هفته مکتب انقلاب اسلامی، روی لینک زیر کلیک کنید:

http://basijpress.ir/news/5۸۹