هفته مکتب ۱۴۰۰ – ۱۴ آذر

سخنران : حجت‌الاسلام ‌و المسلمین ثقفی
عنوان : مکتب انقلاب اسلامی و نظام سازی و نهاد سازی

سخنران: دکتر محمد حسین طاهری
عنوان : دولت سازی و تقویت ساخت درونی نظام