دوره تربیت مبلغ گام دوم انقلاب اسلامی

برگزاری دوره تربیت مبلغ گام دوم انقلاب اسلامی

 باحضور استاد موتورچی و دیگر اساتید برجسته

جمعه ۶ اردیبهشت ماه

????قم، بلوار شهید صدوقی ساختمان خاتم

ارسال نظر