اربعین، بستر ظهور

قیام حسینی در نگاه اهل دقت و نظر سرآغاز حرکتی است که انجام و ثمرش برپایی پرچم توحید بر تارک سراسر کائنات است. حرکتی که از بعثت اولین پیامبر یعنی حضرت آدم ابوالبشرآغاز شده و در طول تاریخ با مبارزات حاد انبیا ادامه یافته تا جایی که در دوران رسول خاتم شمه ای از آن حکومتی که وسیله اعتلای کلمه حق بود به وقوع پیوست.

دوران سراسر مبارزه امامان شیعه تا رسیدن به عصر غیبت حجت دوازدهم نیز گویای تداوم این جریان است. عصر غیبت و آغاز دوره زعمای شیعه که عالمان آگاه به سیره اهل بیت بودند نیز همواره در راه تحقق همین هدف سپری شده است. انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) از نقاط کلیدی و تأثیرگذار در راه رسیدن به آن نقطه نهایی است.

امروز وظیفه آشکار هر مؤمنی حرکت در همان مسیری است که اولیای الهی در طول تاریخ با سختیهای فراوان طی کرده اند. انتظار موعود وظیفهای عملگرایانه همراه با بصیرت و تیزبینی است که راه نجات امت منحصر در آن است. شناخت موقعیت تاریخی حاضر و تطبیق آن با گذشته و آینده، روشنگر راهی است که امروز از جانب ما باید طی شود.

photo_2019-10-12_06-06-09

متون تدوین شده

null

کتاب اربعین بستر ظهور - راهیان

ویژه شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین
ادامه مطلب ...

کتاب اربعین بستر ظهور

این کتاب شرح هفت تابلوی اربعینی با همین عنوان ، به مثابه توشه ی راه مبلغین اربعین برای هدایتگری صحیح و مورد نیاز در ایام راهپیمایی مردم ایران در اربعین حسینی آماده شده است.

null

کتاب اربعین بستر ظهور - راویان

ویژه راویان تابلوهای اربعین
ادامه مطلب ...

کتاب اربعین بستر ظهور

این کتاب شرح هفت تابلوی اربعینی با همین عنوان ، به مثابه توشه ی راه مبلغین اربعین برای هدایتگری صحیح و مورد نیاز در ایام راهپیمایی مردم ایران در اربعین حسینی آماده شده است.

null

جزوه اصول و فنون روایتگری

ویژه راویان تابلوهای اربعین
ادامه مطلب ...

جزوه اصول و فنون روایتگری

در این جزوه سعی شده به برخی نکات اصلی دراصول و فنون روایتگری اشاره شود که به کار بستن آن ها ، توانایی روایتگری را افزایش می دهد.

null

جزوه احادیث زیارت

ویژه مبلغین معارف انقلاب اسلامی
ادامه مطلب ...

جزوه احادیث زیارت

منتخبی از احادیث مربوط به فضیلت زیارت امام حسین (ع) و مقام ایشان

سلسله گفتارهای رهبری

۱ از ۲

تصاویر

صوت و فیلم