گزارش فعالیت های شهرستان کرمان

۱۷ مهر

پرپایی نمایشگاه معارف انقلاب اسلامی به همراه روایتگری تابلوها – حسینه شهدا (۷عکس)

پرپایی نمایشگاه اربعین بستر ظهور بهمراه روایتگری – گلزار شهدا، در جوار مزار حاج قاسم (۹عکس)

۲۳ و ۲۴ و ۲۵ مهر

سخنرانی در مسجد امام حسین (ع) کرمان با موضوع اربعین بستر ظهور بهمراه روایتگری تابلوهای اربعین (۶عکس)