عنوان تگ

آیا اعلام ممنوعیت خرید واکسن از آمریکا و انگلیس در حوزه اختیارات ولی فقیه بود؟

منشأ حقوقی تصمیم اخیر رهبری در مورد واکسن های خارجی

منشأ حقوقی تصمیم اخیر رهبری در مورد واکسن های خارجی ✍️علی ثقفی ◀️ آیا اعلام ممنوعیت خرید واکسن از آمریکا و انگلیس در حوزه اختیارات ولی فقیه بود؟ ◻️برخی آن را انکار کرده اند اما نگاهی به اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی نشان می دهد که این کار…