عنوان تگ

اصلاح ساختارها؛ اولویتها

اصلاح ساختارها؛ اولویتها

اصلاح ساختارها؛ اولویتها ✍️ علی ثقفی ◽️این غیر قابل انکار است که امروز ما در اداره امور کشور دچار مشکلاتی هستیم. ریشه این مشکلات کجاست؟ قوانین؟ ساختارها؟ یا آدمها؟ هر کدام چه سهمی از این مشکلات دارند؟ ◽️در یک نگاه کلی به نظر می رسد با…