عنوان تگ

انقلاب

دانشجویان تبریزی نقشه راه انقلاب اسلامی را بررسی می‌کنند

به مناسبت هجدهمین سالروز بیانات تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۷۹ پیرامون فرآیند تحقق اهداف انقلاب؛ دومین گردهمایی نقشه راه انقلاب اسلامی با حضور اساتید، دانشجویان و فعالان این حوزه در دانشگاه تبریز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.