عنوان تگ

جامعه ی انقلابی

رازهای فاطمه (س) و پنهان کاری های ما (قسمت دوم)

رازهای فاطمه (س) و پنهان کاری های ما (قسمت دوم) ✍️ علی ثقفی ◻️فاطمه که از دنیا رفت مدينه یکپارچه شیون و عزا شد، زنان در خانه اش جمع شدند و او را صدا زندند اى بانوى ما، اى دختر رسول خدا و چنان گریستند گویی مدينه به لرزه درآمده بود. مردان…