عنوان تگ

رازهای فاطمه (س) و پنهان کاری های ما (قسمت اول)

رازهای فاطمه (س) و پنهان کاری های ما (قسمت دوم)

رازهای فاطمه (س) و پنهان کاری های ما (قسمت دوم) ✍️ علی ثقفی ◻️فاطمه که از دنیا رفت مدينه یکپارچه شیون و عزا شد، زنان در خانه اش جمع شدند و او را صدا زندند اى بانوى ما، اى دختر رسول خدا و چنان گریستند گویی مدينه به لرزه درآمده بود. مردان…

رازهای فاطمه (س) و پنهان کاری های ما (قسمت اول)

رازهای فاطمه (س) و پنهان کاری های ما (قسمت اول) ✍️ علی ثقفی ◻️باور حضرت زهرا س این بود کنار رفتن علی ع از حکومت و عدم تشکیل دولت اسلامی یعنی نا تمام ماندن رسالت . و می دید بعدها چه مصیبتهایی بر سر بشر می آید. برای همین او خود را با هر…